Z ostatniej chwili

Dodatek solidarnościowy do końca sierpnia

2020-08-24 14:43:34 informacje
img

Tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatek solidarnościowy. Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły blisko 30 tys. dodatków solidarnościowych na kwotę prawie 40 mln zł. W całym kraju wypłaty osiągnęły sumę 271 mln zł. 

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. Wnioski można było składać od 1 czerwca do 31 sierpnia. Otrzymać go można najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Jeżeli ktoś jest uprawniony do tego świadczenia, to ma ostatni moment na złożenie wniosku za sierpień. O świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu Covid-19 po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. 

- Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni. Świadczenie to przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

Dodatek solidarnościowy wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa. Wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Z danych ZUS wynika, że częściej o środki wnioskują kobiety – 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków – ok. 32 proc. – pochodzi od osób między 26. a 35. rokiem życia.

 

Dane dla poszczególnych oddziałów w województwie śląskim:

Oddział w Bielsku-Białej 4.667 dodatków na kwotę (łącznie) 6.238.919,19 zł

Oddział w Chorzowie 3.821 dodatków na kwotę (łącznie) 5.162.292,50 zł

Oddział w Częstochowie 4.422 dodatków na kwotę (łącznie) 5.814.835,82 zł

Oddział w Rybniku 5.264 dodatków na kwotę (łącznie) 7.085.563,56 zł

Oddział w Sosnowcu 7.582 dodatków na kwotę (łącznie) 10.119.366,43 zł

Oddział w Zabrzu 3.892 dodatków na kwotę (łącznie) 5.195.430,18 zł

Razem 29.648 dodatków na kwotę (łącznie) 39.616.407,68 zł

Page generated in 0.0158 seconds.