Z ostatniej chwili

Dodatkowy dyżur Wydziału Spraw Obywatelskich

2023-10-05 11:55:01 informacje
img

Do 12 października można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wnioski o zmianę miejsca głosowania – informuje Biuro prasowe Urzędu Miasta.

Wydział Spraw Obywatelskich UM informuje, że w czwartek 12 października 2023 r., zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wnioski o zmianę miejsca głosowania będą wydawane do godz. 17.00.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, należy przygotować:
- dowód osobisty lub paszport;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wniosek musi zostać podpisany przez wyborcę, nawet jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik);
- pisemne upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r., jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik.

Zaświadczenie o prawie do głosowania oraz pełnomocnictwo do jego odbioru są bezpłatne.

Osoby, które mieszkają na terenie miasta Częstochowy, a nie są zameldowane, mogą wpisać się do Centralnego Rejestru Wyborców w stałym obwodzie głosowania. Będzie to skutkowało każdorazowym ujmowaniem w spisie wyborców sporządzanym na wybory. Dopisać można się za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw lub składając wniosek w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 – pokój nr 200 (II piętro).

Należy pamiętać, że termin rozpatrzenia wniosków o dopisanie do stałego obwodu głosowania wynosi 5 dni od daty złożenia wniosku, zatem jeśli wniosek zostanie złożony w piątek (13 października) przed wyborami, decyzja może zostać wydana po 15 października, co uniemożliwi głosowanie. Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony, gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0171 seconds.