Z ostatniej chwili

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca stycznia

2021-01-18 12:28:16 informacje
img

Do 31 stycznia został przedłużony termin korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tak jak wcześniej, mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek,  klub dziecięcy, przedszkole czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. Świadczenie przysługuje także rodzicom starszych dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność, a placówka, do której uczęszczają, jest zamknięta z powodu COVID-19. 

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również wówczas, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19. Ze świadczenia mogą skorzystać również rodzice dziecka w sytuacji np. kwarantanny czy izolacji niani, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

*Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

•    -do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

•    -do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

•    -do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podobne zasady dotyczą rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad nią, gdy ich placówka jest zamknięta albo nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

* Kiedy zasiłek nie przysługuje

Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

* Jak uzyskać świadczenie?

- Nie zmieniły się też zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl - informuje rzeczniczka. Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. 

Page generated in 0.0167 seconds.