Z ostatniej chwili

Dostępny lekarz - pierwsi stypendyści

2019-11-20 10:33:42 informacje
img

Trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych podpisała z Miastem umowy stypendialne w ramach programu „Dostępny Lekarz”. Dzięki temu po ukończeniu nauki rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

- Wspieramy ochronę zdrowia poprzez remonty oddziałów czy inwestycje takie jak nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy na Zawodziu. Realizujemy też programy zdrowotne i profilaktyczne, ale by sytuacja w służbie zdrowia trwale się poprawiła, potrzebni są przede wszystkim lekarze – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk o idei programu „Dostępny Lekarz”, realizowanego w ramach szerszego programu „Teraz Lepsza Praca”.

Problemy kadrowe to po finansowych najpoważniejsze kłopoty, z jakimi borykają się placówki służby zdrowia w Polsce, także w Częstochowie.

O ile część budynków, dzięki staraniom samorządów i środkom unijnym, jest sukcesywnie modernizowana, to kontrakty NFZ nie gwarantują finansowania na poziomie dającym możliwość zbilansowania rocznych budżetów. Konieczne są systemowe zmiany w opiece zdrowotnej, zwłaszcza związane z finansowaniem lecznictwa zamkniętego. Na problemy właściwego finansowania służby zdrowia samorząd lokalny ma mały wpływ, może jednak próbować łagodzić problem braków kadrowych. 

Podczas spotkania, w trakcie którego stypendyści otrzymali z rąk prezydenta miasta umowy stypendialne, o aktualnej sytuacji częstochowskiego miejskiego szpitala, niedoborach kadrowych i nadziejach związanych z programem „Dostępny Lekarz” mówił także Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala i - od niedawna - Senator RP.

Miejski program powstał z troski o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkanek i mieszkańców. Jego celem jest zachęcenie młodych lekarzy do pozostania na dłużej w naszym mieście. Pierwsza trójka stypendystów programu „Dostępny Lekarz”: Paula Kita z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Wojtysiak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Mikołaj Sowiński ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która spełniła warunki uzyskała stypendium, zobowiązała się do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie na okres nie krótszy niż 3 lata.

Mówiąc, co zachęciło ich do zainteresowania się miejskim stypendium, zgodnie podkreślali n.in. szybszą niż w dużych ośrodkach akademickich możliwość pełnego „wejścia” w lekarską praktykę oraz możliwość istotnego obniżenia kosztów utrzymania w okresie pracy w Częstochowie.     

Miasto przyznaje stypendium studentce/studentowi VI roku studiów kierunku lekarskiego, która/-y zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Zobowiązana/-y jest to zrobić po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. Stypendium (2 tys. zł brutto miesięcznie) jest przyznawane na 9 miesięcy.

Stypendium przyznaje się osobie, której średnia ocen za poprzedni rok akademicki jest nie mniejsza niż 3,5 oraz w przypadku: zaliczenia w terminie  V roku studiów tj. do 30 września danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, a także z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Program „Dostępny Lekarz” składa się z trzech elementów (modułów). Pierwszy to stypendia, które właśnie - po zakończeniu naboru - otrzymało troje studentów uniwersytetów medycznych.  Drugi element programu – „Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza” – daje młodym medykom możliwość ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Trzeci moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”. Przewiduje m.in. refundację podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji, a także innych szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych (w zależności od potrzeb miejskiego szpitala).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0149 seconds.