Z ostatniej chwili

Drugi miejski przetarg na energię elektryczną

2022-09-28 12:03:40 informacje
img

Częstochowa ogłosiła kolejny przetarg na dostawę prądu dla jednostek miejskich w 2023 r. Do pierwszego nikt się nie zgłosił. Związek Miast Polskich interweniuje w sprawie sytuacji na rynku energii - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Przetarg dotyczy dostawy energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 133 jednostek organizacyjnych i spółek skarbu Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej w roku 2023.
Jego ogłoszenie było konieczne po tym, jak w pierwszym przetargu żadna z kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych nie złożyła swojej oferty. Miasto otrzymało za to, tuż przed otwarciem ofert, od jednego z potencjalnych oferentów wniosek o wyłączenie z zamówienia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
Potencjalni dostawcy energii elektrycznej dla jednostek i spółek Miasta Częstochowy mają teraz czas na złożenie oferty do 28 października do godz. 8.30. Lista podmiotów miejskich objętych zamówieniem energii na 2023 r. pozostaje niezmienna.
Dokumentacja przetargowa jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.
* ZMP INTERWENIUJE W SPRAWIE ENERGII
Przypomnijmy, że Zarząd Związku Miast Polskich wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o interwencję i zbadanie sytuacji na rynku energii – w związku z drastycznym wzrostem cen prądu dla samorządów (wzrosty stawek nawet do 800-900% w przetargach, w których oferty się pojawiły). Podobne pisma skierował też do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i polskiego rządu.
Zdaniem ZMP państwowe spółki energetyczne podzieliły rynek w sposób niezgodny z zasadami uczciwego udziału w zamówieniach publicznych oraz podyktowały ceny, które nie mają nic wspólnego z faktycznym wzrostem kosztów wytwarzania energii. Wynika to z wiedzy, za ile polskie elektrownie kupują węgiel od polskich kopalń i o ile spadły ceny uprawnień do emisji CO2. Jest to zasadniczo sprzeczne z kryteriami określonymi w prawie energetycznym.
Zarząd Związku Miast Polskich postanowił więc wystąpić do prezesów UOKiK i URE o pilne podjęcie stosownych działań, a także do rządu o skuteczniejszy nadzór właścicielski nad państwowymi spółkami.
Wkrótce po posiedzeniu Zarządu ZMP resort aktywów państwowych opublikował w mediach społecznościowych pismo z zapowiedzią ustawowej regulacji ceny energii elektrycznej dla samorządów i podmiotów wrażliwych. Według założeń przygotowywanego projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona zostanie dla nich maksymalna cena energii elektrycznej. Środki na pokrycie kosztów tego wsparcia mają pochodzić ze specjalnego podatku od nadzwyczajnych zysków spółek za obecny rok, a wśród nich zwłaszcza firm energetycznych.

Page generated in 0.0164 seconds.