Z ostatniej chwili

Drugi nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - o co aplikuje Częstochowa?

2021-01-04 09:58:39 informacje
img

Miasto złożyło wniosek o łącznie ponad 28 mln zł na trzy inwestycje – bo taki właśnie był wyznaczony limit zadań do dofinansowania w tym rozdaniu RFIL. Fundusze – jeśli zostałyby przyznane – poszłyby na termomodernizację TZN, przebudowę ul. Jasnogórskiej oraz remont budynku Pogotowia Ratunkowego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
O pieniądze w tym najnowszym rozdaniu II puli RIFL samorządy mogły wnioskować do 28 grudnia. Tym razem mogły zabiegać o dofinansowanie maksymalnie trzech inwestycji, zgłoszonych w ramach jednego bądź trzech odrębnych wniosków.
Częstochowa zdecydowała się więc ubiegać o wparcie dla termomodernizacji budynków Technicznych Zakładów Naukowych (wartość tej inwestycji – a zarazem wnioskowana przez miasto kwota dofinansowania – to 14 mln 200 tys. zł), przebudowy ul.  Jasnogórskiej (9 mln 200 tys. zł) oraz modernizacji budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego (5 mln zł). W sumie więc chodzi o 28 mln 400 tys. zł.  
Jak można przeczytać na rządowych stronach, przy ocenie wniosków mają być brane pod uwagę kryteria takie jak kompleksowość inwestycji; ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko; uwzględnienie zrównoważonego rozwoju; pomoc osobom z niepełnosprawnościami; liczba osób, które skorzystają z inwestycji; jej wpływ na zapobieganie klęskom żywiołowym oraz koszt w relacji do planowanych dochodów samorządu.
Podczas pierwszego „rozdania” RFIL fundusze były przydzielane algorytmicznie – wszystkie gminy i powiaty dostały pieniądze z łącznej puli 6 mld zł. W kolejnej odsłonie RFIL (w której nabór trwał do końca września) samorządy mogły starać się o fundusze na konkretne zadanie. Na liście projektów zgłoszonych przez Częstochowę znalazły się m.in. zadania, na które miasto starało się o zewnętrzne wsparcie już od pewnego czasu – z zakresu infrastruktury drogowo-komunikacyjnej, zdrowotnej, oświatowej lub kulturalnej. W ramach tego pierwszego podziału Częstochowa otrzymała 25,1 mln zł, a w drugim – 7,5 mln zł.
Samorząd ma nadzieję, że z tego najnowszego podziału środków RFIL Częstochowa będzie mogła skorzystać tak, aby ostateczna kwota wsparcia była bliższa wcześniejszemu, proporcjonalnemu podziałowi środków. Tym razem rząd ma do rozdysponowania łącznie 1,65 mld zł.  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma dostarczać bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, w których przychody uderzyła pandemia koronawirusa. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Page generated in 0.0176 seconds.