Z ostatniej chwili

Drzwi Otwarte Wodociągów

2019-03-20 13:26:50 informacje
img

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody Wodociągi Częstochowskie organizują Drzwi Otwarte. Przedsiębiorstwo będzie otwarte dla zainteresowanych od 21 do 23 marca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Podczas Dni Otwartych można będzie zwiedzić najstarsze (funkcjonujące od 1928 r.) ujęcie wody dla miasta Częstochowy, znajdujące się w Kolonii Wierzchowisko (gmina) przy ul. Zielonej 9/21 – wjazd od ul. Młodości. W obiekcie zastosowano do redukcji ponadnormatywnych stężeń azotanów jedyną w Polsce Stację Usuwania Azotanów metodą biologicznej denitryfikacji.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie otwarte będzie w dniach:
- 21 i 22 marca w godz. 10.00-18.00;
- 23 marca od 9.00 do 14.00.
Początek zwiedzania zawsze o pełnej godzinie zegarowej.
Dodatkowo 22 marca (piątek) o godz. 10.40, 12.40, 14.40 i 16.40 będzie możliwość dojazdu do ujęcia wody Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym BUS-em – odjazd sprzed wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa – przy ul. Knauera (boczna od Jaskrowskiej).
Więcej informacji: tel. 34 3773101
*
Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie  międzynarodowej społeczności ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
W roku 2019 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda dla wszystkich. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest Twoim prawem” [ang. Water for all. Whoever you are, wherever you are, water is your human right]. Bardzo ściśle nawiązuje do wprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza celu 6: „Czysta woda i warunki sanitarne”. 
Przyjmując ten cel, międzynarodowa społeczność zobowiązała się m.in. do  tego, by do roku 2030 zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej i po przystępnej cenie. Realizacja wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju, zdaniem ONZ, ma być praktycznym i skutecznym sposobem wyeliminowania przyczyn: gwałtownych konfliktów, łamania praw człowieka, zmian klimatu i degradacji środowiska przyrodniczego.
Według informacji UNWATER - agencji ONZ ds. Wody - w obecnych czasach miliardy ludzi w wielu rejonach świata nadal żyją bez dostępu do bezpiecznej wody - ich gospodarstwa domowe, szkoły, miejsca pracy, gospodarstwa i fabryki każdego dnia walczą o przetrwanie i rozwój. Grupy marginalizowane - kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, niepełnosprawni i wiele innych - są często pomijane, a czasami spotykają się z dyskryminacją, ponieważ starają się uzyskać dostęp do bezpiecznej wody, której potrzebują.
Obchody tegorocznego Światowego Dnia Wody mają przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wiele ludzi jest marginalizowanych w zakresie dostępu do wody.

Page generated in 0.0352 seconds.