Z ostatniej chwili

Dwie nowe karetki częstochowskiego Pogotowia

2019-11-04 15:39:03 informacje
img

Dwie nowe karetki częstochowskiego Pogotowia będą mieć do dyspozycji filie przy ul. Rejtana i w Poczesnej. Dla potrzeb tej pierwszej zakup karetki pomogła sfinansować dotacja z budżetu miasta Częstochowy w wys. 200 tys. zł. Drugą sfinansowano dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Każdy pojazd kosztował blisko 360 tys. zł. 

Oba wozy to wyprodukowane w tym roku karetki Mercedes Benz Sprinter 319. Karetka dla filii Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rejtana (zespołu specjalistycznego S 0105) jest obecnie wyposażana w sprzęt zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia – m.in. defibrylator reanimacyjno-transportowy, ssak, urządzenia do przenoszenia pacjentów, zestawy unieruchamiające, aparat do mierzenia ciśnienia, kapnometr, pompa infuzyjna urządzenia łączności, sprzęt SWD (Systemu Wspomagania Dowodzenia).  Urządzenia te zostaną w całości przełożone z dotychczas eksploatowanej karetki, która będzie stanowić rezerwę.

Karetka przeznaczona do filii SPR w Poczesnej (zespołu podstawowego S 0130)  jest wyposażona w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami NFZ – m.in. defibrylator reanimacyjno-transportowy, ssak, urządzenia do przenoszenia pacjentów, zestawy unieruchamiające, aparat do mierzenia ciśnienia, kapnometr, urządzenia łączności, sprzęt systemu SWD. Wyposażenie zostało przełożone z dotychczas eksploatowanej karetki S 0130, która również przechodzi do rezerwy.

Prezentacja obu nowych wozów przez Stację Pogotowia Ratunkowego odbyła się 30 października na pl. Biegańskiego. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor częstochowskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marian Nowak oraz Gabriela Łacna – zastępczyni dyrektora, od niedawna także radna - elekt Sejmiku Województwa Śląskiego.  

Obie karetki kosztowały po 358.020 zł. Zakup karetki dla filii przy ul. Rejtana sfinansowany został z dotacji prezydenta Częstochowy w wys. 200 tys. zł oraz środków własnych Pogotowia – nieco ponad 158 tys. zł.  Pojazd dla filii w Poczesnej doposażono urządzeniem do automatycznej kompresji klatki piersiowej – kosztowało 53.244 zł. Zakup karetki i sprzętu sfinansowano z dotacji Ministra Zdrowia w wysokości 400 tys. zł. Różnica między kwotą dotacji a kwotą zakupu – wynosząca 11.264 zł – pochodziła ze środków własnych Pogotowia.

Częstochowskie Pogotowie ma obecnie w systemie ratowniczym 17 karetek. Łącznie posiada ich 40 – w tym ambulansy transportowe oraz karetki będące w rezerwie systemu ratownictwa.

 

 

Page generated in 0.0144 seconds.