Z ostatniej chwili

Działa już umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją

2021-06-18 13:30:21 informacje
img

Dobra wiadomość dla osób, które pracowały w Polsce i w Turcji. Od czerwca między krajami obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. To szczególnie ważne dla osób, które były aktywne zawodowo w tych dwóch państwach, jednak w żadnym z nich nie wypracowały stażu, który pozwalałby na przyznanie świadczenia tureckiego bądź polskiego. 

- Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce oraz w Turcji,  aby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chodzi przede wszystkim o: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne. Umowa pomaga też uzyskać prawo do takich świadczeń jak jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Teraz bez przeszkód można transferować świadczenia emerytalne i rentowe za granicę. Oznacza to, że polski emeryt, który mieszka obecnie w Turcji, może bez przeszkód pobierać świadczenie z ZUS na turecki rachunek bankowy. Analogiczne reguły umożliwiają nabywanie na podstawie  umowy  świadczeń emerytalno-rentowych z systemu tureckiego i otrzymywanie ich w Polsce. 

Na porozumieniu zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów, bo reguluje ono kwestie delegowania pracowników. Pozwala wysyłać ich z terytorium jednego państwa do pracy w drugim – przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne tylko w państwie delegującym. 

Polska podpisała umowę z Turcją w październiku 2017 r., a jej zapisy weszły w życie 1 czerwca 2021 r. 

Od maja umowa również z Izraelem

Podobną umowę o zabezpieczeniu społecznym Rzeczpospolita Polska zawarła z Izraelem w 2016 r., obowiązuje ona od 1 maja 2021 r. Jej zakres jest bardzo przybliżony do porozumienia polsko-tureckiego. Umowa z Izraelem obejmuje m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia macierzyńskie. Jednak nie ma ona zastosowania do świadczeń chorobowych. 

- Porozumienie zapewnia ubezpieczonym z Polski i Izraela sumowanie okresów ubezpieczeniowych przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości. Umożliwia transfer polskich świadczeń do osób mieszkających w Izraelu oraz izraelskich świadczeń do uprawnionych, którzy mieszkają teraz w Polsce. Reguluje również zasady delegowania pracowników i eliminuje podwójne opłacanie składek w przypadku pracy w obu państwach - podkreśla rzeczniczka. 

Już 14 umów dwustronnych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprawami polsko-tureckimi zajmuje się I Oddział ZUS w Łodzi. Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją i Polską a Izraelem dołączyły do dwunastu realizowanych dotychczas przez ZUS umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobne przepisy dotyczą: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, USA, Kanady, Quebeku, Korei Południowej, Australii, Ukrainy, Mongolii oraz Mołdawii.

Page generated in 0.0187 seconds.