Z ostatniej chwili

Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej

2019-02-04 13:33:43 informacje
img

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca mieszkanki i mieszkańców do włączenia się w działania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.
To miejsca spotkań, rozwijania pasji, rozwoju osobistego, integracji mieszkańców, wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej i dzielnicy.
MOPS realizuje część działań związanych z powstaniem Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach  projektu „Częstochowa silna dzielnicami”. Jego liderem jest Gmina Miasto Częstochowa, natomiast poszczególne punkty DOSL są tworzone i prowadzone przez NGO  - 6 dzielnic oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - 7 dzielnic
(Podjasnogórska, Ostatni Grosz, Błeszno, Dźbów, Grabówka, Północ, Lisiniec).
Podejmowane działania mają przyczynić się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewniają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie.  
Ideą funkcjonowania ośrodków jest oferta wsparcia dostosowana do potrzeb mieszkańców danej dzielnicy, dlatego formy mogą być różne w poszczególnych DOSL.
Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące Ośrodków można znaleźć na stronie: http://mops.czestochowa.pl/mops2/aktualnosci/kontakt-do-naszych-dosl/

Page generated in 0.0422 seconds.