Z ostatniej chwili

Dzień Myśli Braterskiej

2021-02-22 10:53:06 informacje
img

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, interpretowany jako święto przyjaźni ponad wszelkimi podziałami. Obchody są okazją do przekazywania braterskich życzeń i pozdrowień.

Obchodom Dnia Myśli Braterskiej w Częstochowie zazwyczaj towarzyszyły uroczyste apele, spotkania z mieszkańcami czy gry terenowe. Niestety, w związku z pandemią, w tym roku zorganizowanie podobnych wydarzeń nie jest możliwe. Dlatego harcerze z częstochowskiego Hufca ZHP przesyłają swoje pozdrowienia mieszkańcom miasta i powiatu w sposób zdalny.

Dzień Myśli Braterskiej został ustanowiony na pamiątkę urodzin Roberta Baden-Powella - twórcy skautingu. Święto ma uświadamiać wszystkim skautom i harcerzom, że są dla siebie braćmi - bez podziału na narodowość, wiek czy kolor skóry. Tego dnia należy składać sobie życzenia, spotykać się przy ognisku, organizować gry terenowe, a nawet zbierać pieniądze na cele charytatywne.

Page generated in 0.0175 seconds.