Z ostatniej chwili

Dzień Otwarty w ZSS nr 45

2019-03-15 13:26:36 informacje
img

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w środę 20 marca zaprasza przyszłych uczniów wraz z rodzicami na dzień otwarty. Doświadczeni specjaliści  od godz. 9.00 chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Będzie też można obserwować różnorodne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 to szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym niepełnosprawność ruchowa, autyzm, inne całościowe zaburzenia rozwojowe). W skład ZSS wchodzą: szkoła podstawowa specjalna z oddziałami gimnazjalnymi, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.
W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 obchodziła 50-lecie istnienia. Od 20 lat organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia, które odbywają się w domu ucznia lub na terenie szkoły. Od 2016 r. działa w niej Punkt Konsultacyjny Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC, który udziela porad i wskazówek rodzicom, pedagogom, terapeutom w pracy z osobami mającymi trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej. Porad systematycznie udzielają oligofrenopedagodzy i terapeuci komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.
Szkoła jest wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, wykorzystuje nowatorskie metody i formy pracy z osobami z niepełnosprawnością. Uczniowie korzystają ze specjalistycznych pracowni, m.in. sali doświadczania świata, integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, terapii ruchowej, gabinetu do terapii metodą Tomatisa, pracowni gospodarstwa domowego.
W ZSS nr 45 realizowany jest projekt „Uśmiechnięta szkoła”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczennice i uczniowie w jego ramach mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach indywidualnych (m.in. terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii Integracji Sensorycznej, terapii Tomatisa, Biofeedback) oraz grupowych (m.in. w zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne, zajęciach rozwijających możliwości komunikacyjne uczniów).
Cele edukacyjno-terapeutyczne szkoły realizowane są m.in. podczas terapii - edukacyjnej, metodą Tomatisa, zajęciowej, ruchowej, w tym terapii ręki, logoterapii, komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, terapii jedzenia oraz karmienia terapeutycznego, muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, arteterapii, dogoterapii, integracji sensorycznej (SI), terapii Masgutowej i wielu innych dostosowanych indywidualnie dla ucznia.
Szkoła oferuje też liczne zajęcia pozalekcyjne, działa m.in. Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, zespół instrumentalno-wokalny „Guiro”, zespół teatralny „Pigmalion”, zespół muzyczno-taneczny „BIS”, Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Promienie”, Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Koło PTTK.
Budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ma windę i podjazdy; jest też bardzo dobrze zlokalizowany, z dogodnym dojazdem MPK (autobusy i tramwaj).
Od ubiegłego roku przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 działa też plac rekreacji dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, gdzie na bezpiecznej nawierzchni zamontowano m.in. karuzelę i huśtawkę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 otrzymał w 2015 r. Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy „Miejsce przyjazne dla osób z niepełnosprawnością”.
*
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel.: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl
Strona internetowa - http://zss45.edu.pl/ 

Page generated in 0.0358 seconds.