Z ostatniej chwili

Dzień Seniora w ZUS w Żarkach, Częstochowie i Kłobucku

2019-10-17 13:47:16 informacje
img

Zdrowi, aktywni, bezpieczni - pod takim hasłem częstochowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dzień Seniora. W tym roku odbywać się on będzie w trzech różnych lokalizacjach, ale i terminach. W piątek 18 października organizatorzy zapraszają do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, następnie 22 października do siedziby Centrum Aktywności Seniorów w Częstochowie, a 25 października do inspektoratu ZUS w Kłobucku.
- Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych informacjami z zakresu profilaktyki zdrowotnej, emerytur, rent, zasiłków, ochrony przed oszustami i kradzieżą, ale też korzystnej diety dla seniora. Organizatorzy gwarantują sporą dawkę wiedzy, ale też zdobycie dodatkowych umiejętności - zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Współorganizatorem akcji jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na potrzeby akcji wydano kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera najważniejsze informacje dla osób starszych. 

Oto szczegółowy harmonogram wydarzeń z okazji Dnia Seniora w ZUS

Piątek 18 października, godz. 10.00–14.00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, ul. Moniuszki 2

10.00–10.10 - powitanie Seniorów i zaproszonych gości

10.10–10.30 - prelekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie „Formy wsparcia dla Seniorów z PCPR”

10.30–11.30 - prelekcja Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie „Bezpieczny Senior”

11.30–12.30 - prelekcja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie „Czad – cichy zabójca – zagrożenia pożarowe”

12.30–13.30 - prelekcja Ratownika Medycznego (procedury resuscytacyjne, zawał serca, udar) „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”

13.30–14.00 - dyskusja oraz możliwość skorzystania z porad ekspertów. Zaproszone instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przedstawiciel ratownictwa medycznego.  Oprawę artystyczną i muzyczną w przerwach między prelekcjami zapewni Żarecka Kapela Ani Ani. Stanowisko eksperckie od 10.00 do 14.00: doradcy emerytalni z ZUS, PUE-room

 

22 października, godz. 9.00-12.00, Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, ul. Staszica 10, Częstochowa

9.00-9.15 - otwarcie „Dnia Seniora”, powitanie seniorów i zaproszonych gości – dyrektor Oddziału  ZUS w Częstochowie

9.15-9.30 -  prelekcja PZERII

9.30-9.45 -prelekcja Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

9.45-10.00 - prelekcja na temat profilaktyki cukrzycy - prezes Oddziału Miejskiego w Częstochowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

10.00-10.30 - prelekcja Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów

10.30-10.50 - prelekcja „Świadomy Senior” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

11.00-11.20 - prelekcja „Bezpieczny Senior” – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

11.20-11.40 - prelekcja „Czad – cichy zabójca – zagrożenia pożarowe” - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Stoiska eksperckie zaproszonych instytucji i ZUS:  9:00-12:00 

Zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Oddział Miejski w Częstochowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Miejski Rzecznik Konsumentów, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

25 października, godz. 10.00–13.00, Inspektorat ZUS w Kłobucku

10.10 – 10.45 - prelekcja ratownika medycznego - „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”

10.45 – 11.15 - prelekcja Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku

11.15 – 11.45 - prelekcja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku „Zagrożenia pożarowe - czad, cichy zabójca”

11.45 – 12.15 - prelekcja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

12.15 – 13.00 - część artystyczna - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłobucku

Stoiska informacyjne: Straż Pożarna, Policja, Rzecznik Konsumentów, Ratownik medyczny.

Na sali obsługi klientów na parterze będzie można utworzyć profil na PUE-ZUS oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące świadczeń emerytalnych i rentowych.

 

Page generated in 0.019 seconds.