Z ostatniej chwili

Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia

2021-01-27 15:20:49 informacje
img

27 stycznia jest Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji prezydent Częstochowy skierował do dyrekcji i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy życzenia i podziękowania – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

W liście do dyrektora PUP Częstochowa (który obsługuje zarówno miasto, jak i ziemski powiat częstochowski) prezydent Krzysztof Matyjaszczyk napisał m.in.

„102-letnia tradycja publicznych służb zatrudnienia potwierdza Państwa ważną społecznie rolę w przeciwdziałaniu bezrobociu i poprawie jakości życia Polaków. (...)

Ostatni rok przyniósł zmiany i niepewność w życiu społecznym i gospodarczym. Decyzją władz centralnych powiatowe urzędy pracy zostały zaangażowane w proces łagodzenia skutków gospodarczych stanu epidemii.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie. poświęcenie, okazaną cierpliwość i odpowiedzialność w działaniach na rzecz przedsiębiorców i osób bezrobotnych.(...)

Proszę też o przyjęcie życzeń satysfakcji zawodowej, by każdy sukces mieszkańca oraz przedsiębiorcy dawał motywację do dalszych działań”.

Page generated in 0.0148 seconds.