Z ostatniej chwili

Dziś Tuleya - jutro Ty

2020-06-07 13:45:18 informacje
img

Akcję „150 x 150. Dziś Tuleya - jutro Ty” organizuje Komitet Obrony Demokracji. Polega ona na proteście przed sądami 150 osób w każdym ze 150 miast-uczestników wydarzenia - w obronie sędziego Igora Tuleyi, któremu planuje się zabrać immunitet.
Protest odbędzie się w poniedziałek 8 czerwca o godz. 18.00, na dzień przed wyznaczonym posiedzeniem w sprawie sędziego. Częstochowska pikieta będzie mieć miejsce pod Sądami na ul.  Dąbrowskiego 23/35. Potrwa do godz. 19.00. 
Igor Tuleya jest pierwszym sędzią, który może utracić immunitet, a w konsekwencji i wolność. Od naszego twardego sprzeciwu zależeć będzie też, czy kolejni niepokorni wobec władzy politycznej sędziowie, jak Waldemar Żurek, Krystian Markiewicz, Paweł Juszczyszyn, Piotr Gąciarek, Dorota Zabłudowska, nie będą trafiać na ławę oskarżonych za swoje orzeczenia, postawę obywatelską, lub za pospolite przestępstwa „udowodnione” im w sfingowanych procesach - wyjaśniają organizatorzy. I przekonują: - Stańmy i stójmy za nimi murem, bo teraz jesteśmy dla nich ważną, jeżeli nie jedyną linią obrony.
Niezawiśli sędziowie, zgodnie z niekonstytucyjnymi zapisami „ustawy kagańcowej” nie mają już prawnych możliwości walki o niezależność sądów. Nie mogą m.in. orzekać w sprawach wadliwych powołań sędziów i asesorów, a wszystkie wnioski stron o wyłączenie sędziów wskazanych przez neo-KRS trafiają do rozpatrzenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która w 100% obsadzona jest przez sędziów wskazanych przez neo-KRS i w ten sposób kółko absurdu prawnego się zamyka. Teraz tylko my: prodemokratyczne społeczeństwo, obywatelki i obywatele możemy przerwać ten zaklęty krąg i zatrzymać polityczny taniec wokół sądów. Musimy stanowczo i gremialnie zaprotestować przeciwko nieprzestrzeganiu prawa i niszczeniu demokratycznych procedur przez PiS w Polsce. Dlatego na dzień przed rozprawą sędziego Igora Tuleyi stańmy przed sądami w obronie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów - wskazują organizatorzy. - Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem ID SN może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%, ale szczególnie poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych.

Page generated in 0.0152 seconds.