Z ostatniej chwili

Dziś termin raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

2019-09-30 11:28:17 informacje
img

30 września upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Opłatę należy wnosić na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ III rata za rok 2019. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% należnej opłaty rocznej.

W przypadku likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.

Page generated in 0.0212 seconds.