Z ostatniej chwili

EDU-AKCJA po raz drugi

2021-02-23 16:02:16 informacje
img

W marcu ruszy II edycja programu „EDU-AKCJA to wiem, to rozumiem, to umiem”, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym społecznym skutkom pandemii. Miasto pilotażowo uruchomiło w ubiegłym roku zajęcia wyrównawcze w 8 szkołach podstawowych dla dzieci w klasach I–VIII. Teraz będą się odbywać w kolejnych 13 placówkach – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

II edycję akcji, która potrwa od początku marca do końca maja, zapowiedziano we wtorek 23 lutego w Szkole Podstawowej nr 38. 

- Tym razem, w zależności od potrzeb, będą to zarówno zajęcia wyrównawcze, jak i rozwijające dla ucznia zdolnego. Chcemy objąć nimi 2,5 tys. dzieci i młodzieży w klasach I–VIII – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

W związku z pandemią do szkoły chodzą obecnie jedynie uczennice i uczniowie klas I–III, pozostali od wielu tygodni muszą korzystać z możliwości, jakie daje nauka zdalna. Zgodnie z zapowiedziami rządu i ponownym wzrostem liczby zakażeń w najbliższym czasie prawdopodobnie nic się nie zmieni. Nie wszyscy dobrze radzą sobie z taką sytuacją. Nie wszystkie skutki izolacji są teraz widoczne; będziemy się z nimi mierzyć w najbliższej przyszłości, a także już po zakończeniu pandemii. 

W październiku Miasto zainicjowało pilotażowo akcję, która była odpowiedzią na zdiagnozowane przez dyrektorów i nauczycieli potrzeby edukacyjne dzieci. Od października do grudnia skorzystało z niej ponad 1 tys. uczniów, a zajęcia odbywały się 8 szkołach podstawowych.  

Od 1 marca do 31 maja 2021 program „EDU-AKCJA  - to wiem, to rozumiem, to umiem” będzie kontynuowany w 13 placówkach: 11 miejskich szkołach podstawowych i dwóch zespołach szkolno-przedszkolnych. 

Będą się tam odbywać zajęcia wyrównawcze dla uczennic i uczniów, którzy mają trudności w nauce. Są to w założeniu zajęcia dla tych, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie zadowalająco z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności, a także potrzebują więcej czasu, by je przyswoić. Ten program to pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej.

Jednocześnie w tych szkołach odbywać się będą również zajęcia rozwijające, które z kolei mają być systemowym wsparciem szkoły w pracy z uczniem zdolnym. Dzięki temu możliwe będzie osiąganie przez poszczególnych uczniów sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości. Oni także przecież przez pandemię są w jakiś sposób poszkodowani. 

Urząd Miasta Częstochowy jako organ prowadzący chce zapewnić warunki do nadrobienia braków każdemu z uczniów oraz stworzyć przyjazną, bezpieczną atmosferę na zajęciach, które będą odbywać się oczywiście z zachowaniem epidemicznych obostrzeń. 

W drugiej edycji programu weźmie udział 13 szkół podstawowych, a objęte nim zostaną 2504 osoby. Łączna liczba godzin przewidzianych na zajęcia to 4781, z czego mniej więcej 25% zostanie przeznaczonych na pracę z uczniem zdolnym, a reszta – na zajęcia wyrównawcze. Przebieg projektu będzie na bieżąco monitorowany przez koordynujące akcję Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Komisję Edukacji Rady Miasta, dzięki cyklicznym konsultacjom z dyrektorami szkół.    

W spotkaniu zapowiadającym drugą edycję „EDU-AKCJI” przed budynkiem SP 38 uczestniczyli: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos (współinicjator akcji), naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  Rafał Piotrowski oraz dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 Anna Dymek, która pozytywnie oceniła efekty pierwszej edycji projektu (SP 38 bierze udział także w II edycji).

Wykaz szkół, które będą organizować zajęcia w czasie drugiej edycji „EDU-AKCJI”:  

SP nr 31 im. Orła Białego / dzielnica Tysiąclecie

SP nr 38 im. Ludwika Zamenhofa / dzielnica Parkitka

SP nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza / dzielnica Raków

SP nr 8 im. Haliny Poświatowskiej / dzielnica Ostatni Grosz

SP nr 49 im. J. Kusocińskiego / dzielnica Wrzosowiak

SP nr 9 im. Adama Mickiewicza / dzielnica Śródmieście – Trzech Wieszczy

SP nr 21 im. ks. S. Konarskiego / dzielnica Stradom

SP nr 22 im. Gabriela Narutowicza / dzielnica Zawodzie, Stare Miasto

SP nr 52 im. Małego Powstańca / dzielnica Dźbów

SP nr 37  im. Jana Pawła II / dzielnica Lisiniec

SP nr 15 im. Polskich Noblistów / dzielnica Błeszno, Brzeziny

ZSP 4 / dzielnica Wyczerpy-Aniołów

ZSP 6 / dzielnica Stradom

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0196 seconds.