Z ostatniej chwili

Eko Patrol w walce z niską emisją

2019-01-17 15:59:35 informacje
img

Efektem działań specjalistycznego Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa są w Częstochowie kontrole domów, w których mogą być spalane odpady lub paliwa złej jakości. Eko Patrol z dronem wkrótce ponownie pojawi się w mieście - informuje Biuro Prasowe magistratu.       
Miasto Częstochowa – po pilotażu w minionym sezonie grzewczym - obecnie w większym stopniu korzysta z najnowszych technik pozwalających  skutecznie walczyć ze smogiem. W grudniu rozpoczęło się diagnozowanie jakości powietrza w kolejnych dzielnicach miasta, by  zlokalizować miejsca spalania odpadów lub niewłaściwych paliw, skutkujących nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza i przyczyniających się do powstawania smogu. W grudniu Eko Patrole były prowadzone w czasie 6 dni w warunkach atmosferycznych sprzyjających tego typu pomiarom. Serie badawczo-pomiarowe odbyły się w dzielnicach Stradom, Zawodzie i Wyczerpy. Pomiar stężeń wskaźników jakości powietrza przeprowadził Eko Patrol GIG za pomocą aparatury zainstalowanej na samochodzie elektrycznym oraz umieszczonej na dronie. Pomiary dokonywane były w godzinach popołudniowych i wieczornych, na odcinku minimum 15 km zabudowy w każdej dzielnicy, na obszarze wskazanym przez Wydział Ochrony Środowiska UM. Dodatkowo przeprowadzano oblot dronem w pobliżu źródeł nadmiernej emisji lub emisji wskazującej na spalanie odpadów. W kontroli uczestniczył również patrol Straży Miejskiej, który mógł przeprowadzić bezpośrednią kontrolę kotła grzewczego pod kątem spalania określonych paliw lub odpadów na posesji wskazanej przez aparaturę pomiarową.
W trakcie pomiarów badano stężenia:
- pyłu zawieszonego PM 1, PM 2,5 i PM 10 wskazującego na nadmierną emisję zanieczyszczeń z paliwa stałego (paliwo złej jakości),
- chlorowodoru (HCl) wskazującego na spalanie odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,
- formaldehydu (CH2O) wskazującego na spalanie odpadów w postaci sklejek, płyt meblowych i płyt wiórowych oraz malowanego drewna.
Podczas pomiarów wytypowano odcinki ulic lub konkretne posesje, gdzie powinny zostać przeprowadzone metodyczne kontrole bezpośrednie, realizowane przez Straż Miejską lub inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Takie kontrole właśnie się rozpoczynają.
Eko Patrol GIG z dronem wkrótce ponownie pojawi się na ulicach Częstochowy, prowadząc badania i pomiary w kolejnych dzielnicach.
Ze względu na możliwość kontroli posesji przez Straż Miejską Urząd Miasta prosi mieszkańców o przygotowanie do okazania atestu/certyfikatu zakupionego paliwa stałego (węgla). W sytuacjach spornych dokument ten pozwoli przenieść ewentualną odpowiedzialność z mieszkańca na firmę dostarczającą paliwo.
Wydział Ochrony Środowiska zapowiada, że spalanie w kotłach grzewczych różnego rodzaju odpadów będzie karane wysokimi mandatami lub kierowaniem spraw do sądu.
Mieszkańcy mają możliwość wskazywania miejsc, które powinny zostać przebadane i zdiagnozowane za pomocą Eko Patrolu. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl, pod tytułem: „Miejsce do przebadania”.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0301 seconds.