Z ostatniej chwili

Elektroniczny nabór pierwszaków

2019-03-04 12:48:29 informacje
img

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klas I szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Można również zgłaszać uczniów spoza obwodu, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Nabór do klas I szkół podstawowych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zamknięcie systemu nastąpi 15 marca o godz. 15.00.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi się  zgłosić osobiście do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie ma kolejność wypełniania i składania wniosków - pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
System pozwala kandydować równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru znajdują się informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych przeprowadzona jest odrębnie - rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
Ogólne zasady rekrutacji - można znaleźć na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12083
Kryteria rekrutacji - są dostepne pod adresem  http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego - są na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12083

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0308 seconds.