Z ostatniej chwili

Epoka stanisławowska – zła czy dobra?

2023-10-13 11:16:18 informacje
img

Konkurs historyczny dla szkół Częstochowy i kilku powiatów był efektem współpracy liceum „Mickiewicza”, Instytutu Historii UJD i miejskiego Wydziału Edukacji. Okazją była 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt edukacyjny „Rzeczypospolita doby stanisławowskiej – czasy upadku czy postępu?”, pod patronatem prezydenta Częstochowy, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza prowadziło wspólnie z Wydziałem Edukacji UM oraz Instytutem Historii Uniwersytetu im. Jana Długosza. Finał zorganizowano 11 października w siedzibie liceum. Prowadząca spotkanie dr Iwona Wołyniec przypomniała, że projekt miał upamiętnić 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, ale i pogłębić wiedzę na temat panowania i reform Stanisława Augusta Poniatowskiego. Chodziło też m.in. o zachęcenie młodzieży do samodzielnych poszukiwań badawczych czy rozwijanie kreatywności i umiejętności posługiwania się technologią audiowizualną.
Projekt spotkał się z żywym odzewem młodzieży, zarówno z Częstochowy, jak i powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego. W szkołach podstawowych odbyły się lekcje o genezie Komisji Edukacji Narodowej (według scenariusza przygotowanego przez nauczycieli  liceum im. Mickiewicza). W konkursie natomiast testowano wiedzę historyczną młodych ludzi, wybierano najlepszą prezentację multimedialną i komiks.
Częścią spotkania finałowego w „Mickiewiczu” było przygotowane specjalnie na tę okazję przedstawienie klasy 2b tej szkoły. Młodzież pracowała nad nim pod kierunkiem dr Iwony Wołyniec i dr. Jarosława Cieślaka, a muzyczno-wokalną stroną zajął się zespół pod opieką mgr. Jana Głowackiego.    
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos w imieniu prezydenta Częstochowy podziękował za udział w konkursie, pogratulował laureatom i wyróżnionym. Z kolei prof. dr hab. Dariusz Złotowski z Instytutu Historii UJD mówił o okresie stanisławowskim i głównych postaciach ówczesnej sceny politycznej, o działaniach Stanisława Augusta Poniatowskiego jako króla i  jako mecenasa kultury i sztuki. Pogratulował także młodzieży V LO,  że w nieszablonowy sposób przedstawiła dzieje powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektor liceum Małgorzata Witek zaznaczyła natomiast, że choć w kulturze był to okres rozkwitu, to zarazem był to także czas rozbiorów, ingerencji ościennych mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, przypieczętowany ostatecznie utratą niepodległości.  

Do konkursu przystąpiło 35 szkół podstawowych. W zmaganiach z wiedzy historycznej wzięło udział 26 osób, o miano najlepszej prezentacji rywalizowało 41 prac, a najlepszy komiks wybierano spośród  9 propozycji. Jury było złożone z nauczycieli historii w V LO – dr Iwony Wołyniec, mgr. Radosława Budzynowskiego i mgr. Jarosława Sobkowskiego. Nagrody rzeczowe dla laureatek i laureatów konkursu ufundował Wydział Edukacji UM, a książkowe – Instytut Historii UJD. Podziękowania odebrali również nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu, a dyrektor „Mickiewicza” zachęcała do spróbowania swoich sił także w innych konkursach, które z pewnością będą jeszcze organizowane w jego murach.  
Oto wyniki:   
W kategorii „test wiedzy”:
I miejsce – Emilia Skalik ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach (niemal maksymalna liczba punktów w teście!)  
II miejsce ex aequo – Lena Drzastwa – uczennica Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie i Szymon Majewski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
III miejsce ex aequo – Nikola Wręczycka – uczennica Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach i Dominik Huras – uczeń Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie .
Wyróżnienia przypadły młodzieży z częstochowskich placówek, czyli Amelii Czekale ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego  i Adamowi Golnikowi ze Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi.
W kategorii „prezentacja multimedialna” (wszyscy laureaci ze szkół częstochowskich):
I miejsce – Zuzanna Szczerba – uczennica Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera
II miejsce – Marta Siwak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera
III miejsce ex aequo – Wiktoria Karoń – uczennica Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa i Wiktoria Grabowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki
Wyróżnienia przypadły Julii Rzepce – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków i  Darii Bryndzy – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima.
W kategorii „komiks historyczny”:
I miejsce – Nadia Lewicka – uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
II miejsce – Sofiia Koba – uczennica Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie
III miejsce – Emilia Szajer –  uczennica Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
Wyróżnienie przyznano natomiast Alicji Stanek – uczennicy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.

Fot. Natanael Brewczyński (zdjęcie udostępnione przez V LO) 

Page generated in 0.0164 seconds.