Z ostatniej chwili

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji - w tym roku w Polsce

2022-10-04 00:13:18 informacje
img

Naszemu krajowi  Rada Europy powierzyła rolę gospodarza tego cennego wydarzenia. Towarzyszące mu akcje promują świadome dawstwo tkanek i organów oraz pokazują, jakim dobrem jest transplantacja - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (ang. European Day for Organ Donation and Transplantation) jest organizowany przez Radę Europy od 1996 r. Co roku jego gospodarzem jest inny kraj kontynentu. Wydarzenia, uroczystości, konferencje i akcje towarzyszące Dniu mają na celu propagowanie wiedzy o medycynie transplantacyjnej, wzmocnienie społecznego poparcia dla świadomego dawstwa narządów i tkanek oraz solidarności z chorymi oczekującymi na przeszczep.
8 października centralnym wydarzeniem Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji będzie konferencja w Warszawie. W jej ramach ma się odbyć spotkanie resortu zdrowia z mediami oraz debaty panelowe specjalistów w zakresie transplantologii.  
Jak podaje rządowy serwis www.gov.pl, skuteczną terapię transplantacyjną prowadzi się w Polsce od ponad pół wieku. Przeszczepia się nerki, wątrobę, serce, płuca i trzustkę. Wykonuje się przeszczepienia komórek krwiotwórczych, rogówki i innych tkanek – kości, skóry, zastawek serca. Lekarze zajmujący się transplantologią mają nadzieję, że organizacja Dnia w Polsce przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy go potrzebują.   
Wiele osób pragnie za życia, będąc w pełni świadomymi wyrazić wolę niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów. W tym celu podpisuje tzw. oświadczenie woli. Wyraża tym samym zgodę na pobranie swoich tkanek i narządów na potrzeby przeszczepów po swojej śmierci. Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny – nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować. Deklaracja taka ułatwia bliskim oraz lekarzom uszanowanie woli zmarłej osoby – dlatego jeśli decydujemy się je podpisać, powinniśmy poinformować o tym swoich najbliższych. Wypełnione oświadczenie nosimy przy sobie, wraz z takimi dokumentami jak dowód osobisty czy prawo jazdy.
Więcej na temat oświadczenia woli – w tym gotowy jego formularz – można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji. Są tam także wyczerpujące informacje o tegorocznej, polskiej edycji tego wydarzenia. Znajdziemy tam także odnośnik do Centralnego Rejestru Sprzeciwów – czyli rejestru tych osób, które nie wyrażają zgody na oddanie po śmierci swoich komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia. Pamiętajmy – niezależnie od tego, jaką decyzję podejmujemy, istotne jest, aby naszą wolę znali nasi bliscy.  
Wszelkich informacji (w tym prawnych, statystycznych i innych) można też szukać na stronie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji.  

Page generated in 0.0173 seconds.