Z ostatniej chwili

Finał odwodnienia Kiedrzyna

2019-08-22 15:25:14 informacje
img

W kolejnych częstochowskich dzielnicach porządkowany jest system gospodarki wód opadowych i roztopowych. Właśnie zakończyła się budowa odwodnienia Kiedrzyna, wcześniej inwestycja na Grabówce, a wkrótce rozpoczną się też prace obejmujące część dzielnicy Północ. Miasto zdobyło na realizację tych projektów środki unijne - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Odwodnienie Kiedrzyna to kolejna – po Grabówce – tego typu duża inwestycja, wpisująca się w programy „Kierunek Przyjazna Częstochowa” i „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Brak infrastruktury odwadniającej w tym miejscu nie tylko powodował lokalne podtopienia, ale też uniemożliwiał realizację części zadań drogowych. Teraz powinno się to zmienić.

- Efektem prac jest zapobieganie lokalnym podtopieniom, lepsza gospodarka wodna i poprawa warunków ekologicznych. Suma kosztów aktualnych inwestycji odwodnieniowych, tych niedawno zrealizowanych, jak i planowanej, to ponad 50 milionów złotych przeznaczonych na bezpieczeństwo mieszkańców i lepsze odprowadzenie wód deszczowych – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inwestycja w Kiedrzynie polegała na budowie odwodnienia na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu - do ul. Sucharskiego i Ludowej. Obejmowała m.in. budowę długiego na ponad 100 m rowu otwartego, budowę zbiornika chłonno-odparowującego o powierzchni ok. 1 ha, budowę kolektora deszczowego (rowu otwartego od zbiornika do ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz kolektora deszczowego (kanału zamkniętego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z układem podczyszczania. Ponadto przebudowane zostały: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna oraz istniejące przyłącza energetyczne. Zbudowane zostały też drogi technologiczne o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Wokół zbiornika odwodnieniowego pojawiły się też nowe drzewa. Koszt sfinalizowanego właśnie zadania to 13,3 mln zł, z czego ponad 11 mln stanowiło dofinansowanie za pośrednictwem Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie unijne umożliwi również budowę kolejnego odwodnienia, tym razem w dzielnicy Północ. Zakres tego zadania, oprócz budowy sieci kanalizacji deszczowej, ma objąć m.in.: budowę ul. Lawendowej (w tym oświetlenia, kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznych), budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego) oraz rozbudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego). W przypadku podpisania umowy z firmą, która zaproponowała najniższą ofertę, koszt inwestycji wyniósłby 12,6 mln zł.

Początek prac planowany jest jeszcze w tym roku, a zasadniczy etap prac to rok przyszły. Zakończenie projektu planowane jest na początek 2021 r. Tu zdobyliśmy dofinansowanie w wysokości 9,6 mln zł.

- Myślimy o odwodnieniu miasta w sposób kompleksowy, stąd taki zakres i kolejność prowadzonych inwestycji. Jeżeli pojawią się możliwości finansowe w kolejce do realizacji czekają jeszcze Wyczerpy i okolice ulice Bugajskiej – mówi pełniący obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Piotr Grzybowski.

Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z odwodnieniem Grabówki obejmujące m.in. budowę kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika. Wzdłuż drogi łączącej się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie. Koszt zadania wraz z realizacją części drogowej (koszt niekwalifikowany) zamknął się w kwocie 24,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło ponad 13,5 mln zł.

O finale prac przy budowie odwodnienia Kiedrzyna przedstawiciele miasta poinformowali podczas spotkania prasowego przy zbiorniku retencyjno-odparowującym zlokalizowanym w okolicach ul. Sejmowej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0294 seconds.