Z ostatniej chwili

Forum dla rodziny

2019-11-18 15:09:46 informacje
img

Wskazanie możliwości lepszego rozwoju i życia w rodzinie oraz ukazanie perspektywy dla godnego życia dzieci zarówno w rodzinie biologicznej, jak i w zastępczej to główny cel V Forum „Dla Rodziny”, które  w środę 20 listopada odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Początek spotkania - o  godz. 10.30.

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta, wśród prelegentów Forum znajdą się: Katarzyna Napiórkowska - naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marietta Hełka - zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Jolanta Szempruch z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Anna Cencora - sędzia Sądu Rejonowego, wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Grzegorz Kozera - Kurator Okręgowy, Anna Kościańska – prezes Fundacji Primo Diagnosis w Częstochowie.

Organizatorem V Forum „Dla Rodziny” jest Porozumienie „Częstochowa Dla Rodziny” oraz Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Page generated in 0.0153 seconds.