Z ostatniej chwili

Gala Ekonomii Społecznej 2018

2018-09-17 15:17:04 informacje
img

10 laureatów odebrało Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych. Ceremonia wręczenia odbyła się 14 września podczas Gali Ekonomii Społecznej 2018 w Filharmonii Częstochowskiej. Wręczono również dwa inne wyróżnienia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych są przyznawane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyróżnienia w piątek 14 września wręczyli laureatom prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski oraz radna Małgorzata Iżyńska.

W tym roku przyznano również dwa inne wyróżnienia. Złotą Honorową Odznakę "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" otrzymała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna Klamek (odznakę wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk). Po raz pierwszy w historii Gali, w związku z ogłoszeniem roku 2018  Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet, przyznano Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Otrzymała ją adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Edyta Widawska.
Gali towarzyszył występ Częstochowskiego Teatru Tańca, który zaprezentował spektakl pt. „Nigdy więcej”.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ZA ROK 2018
- w kategorii osoba fizyczna:
* Tomasz Boral - instruktor sztuk walki, medalista Mistrzostw Polski w kick-boxingu, prezes Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki „Backfist”, propagującego styl życia korzystny dla zdrowia psychicznego, zapobiegający izolacji społecznej. Prowadzi bezpłatne zajęcia dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotnych, doświadczonych życiowo, uzależnionych.
* Stanisław Całus - jeden z założycieli i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, społecznik, inicjator m.in. budowy gazociągów w wielu dzielnicach miasta, budowy domu kultury i sali gimnastycznej w Mirowie.
* Krzysztof Kubik - przewodniczący częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia „Pokolenia”, pracującego nad  wzrostem aktywności osób starszych poprzez zorganizowanie spotkań i zajęć turystyczno-rekreacyjnych. Współorganizator spotkania z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, które odbyło się w Pająku k. Częstochowy. Działa na rzecz niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Elżbieta Markowska - prezeska Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, liderka wolontariuszek. Od 2005 r. pracuje na rzecz kobiet po chorobie nowotworowej, jest organizatorką Marszu Różowej Wstążki, Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po chorobie nowotworowej na Jasną Górę. Współpracuje z częstochowskimi szpitalami, gdzie ochotniczki-wolontariuszki niosą kobietom pomoc przed i po operacji. Aktywnie działa w miejskich radach na rzecz osób niepełnosprawnych i praw pacjenta.
* Andrzej Wosik - długoletni prezes częstochowskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców. Inicjator 2 lokalnych ogrodów działkowych, aktywny uczestnik prac nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, finansowaniu ogrodowej infrastruktury. Zasłużony w rozwój ogrodnictwa działkowego w mieście i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
* Paulina Ziembacz - wiceprezeska Fundacji Oczami Brata. Asystentka osoby niepełnosprawnej, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym jako wolontariuszka. Inicjatorka szeregu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, trener aktywności społecznej. Wprowadziła m.in. w Częstochowie usługę przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych. Aktywnie działa w Fundacji Oczami Brata, mobilizując osoby z niepełnosprawnością do działania i podjęcia walki ze swoimi ograniczeniami.
- w kategorii osoba prawna
* Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie - zrzesza 962 osób z niepełnosprawnością związaną ze wzrokiem. Główne działania stowarzyszenia to rehabilitacja społeczna, zawodowa i środowiskowa podopiecznych. Prowadzi Bibliotekę Książki Mówionej, ośrodek wychowawczo-rewalidacyjny, realizuje szereg projektów, m.in. „Absolwent-Wspieranie niewidomych na rynku pracy”, „Sztuka przez dotyk – warsztaty dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej”. Organizuje konkursy, warsztaty, wystawy, imprezy integracyjne i sportowe dla niewidomych i słabo widzących oraz ich opiekunów.
- Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani Częstochowa” - powstało 10 lat temu, zrzesza ponad 100 członków. Głównym celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, udział w imprezach sportowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym. „Zabiegani” są organizatorem corocznego Biegu Częstochowskiego, Biegu Rodzinnego, Treningu od zmierzchu do świtu – dla uczczenia Święta 11 listopada. Najnowszą inicjatywą są Jesienne Piątki Zabieganych – cykl otwartych treningów biegowych dla mieszkańców, które odbywają się w kolejne piątki do końca listopada.
Stowarzyszenie „Senior Tur” - działa od 2013 r.,  zorganizowało 32 zbiorowe wystawy fotograficzne członków. Jest organizatorem 29 spotkań z ciekawą fotografią i ciekawymi ludźmi, 74 wyjazdów plenerowych dla seniorów, których efektem były wystawy fotograficzne. Działa na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością, aktywizując ich do działania na rzecz środowiska lokalnego.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie - kieruje, inspiruje i wspiera prace 36 kół TPD na terenie miasta, skupia 164 członków i dziesiątki członków wspierających oraz wielu przyjaciół dzieci. Swoją działalnością obejmuje szczególnie dzieci zaniedbane wychowawczo, chore oraz rodziny  w trudnych sytuacjach życiowych (dożywianie, organizowanie wypoczynku, pomoc w zakupie odzieży, leków, rehabilitacji). Jest organizatorem wielu kulturalnych imprez miejskich, m.in. Przeglądu Małych Form Teatralnych „Terapia przez sztukę” oraz realizatorem projektów dla dzieci, m.in. „Mój region - moja Ojczyzna”, „Odyseja młodych umysłów”, „Pomagamy innym”. W tym roku TPD obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0274 seconds.