Z ostatniej chwili

Gratulacje dla społeczników

2023-11-30 11:08:29 informacje
img

Na Gali Ekonomii Społecznej – jak co roku – uhonorowano postacie i organizacje, których działania mają istotny walor społeczny i nie są nastawione na zysk. Wręczono też tegoroczną Nagrodę Równości - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wszystkich, którzy 27 listopada przyszli na uroczystość do Teatru im. Adama Mickiewicza, powitał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. To właśnie Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych wręczana jest co roku na tym spotkaniu. Prezydent decyduje o jej przyznaniu po zasięgnięciu opinii komisji, w której uczestniczą przedstawiciele Rady Miasta oraz Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Innym wyróżnieniem, którego laureata bądź laureatkę poznajemy na Gali, jest Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Odbiera ją osoba bądź organizacja, która dała się poznać z działalności na rzecz równych praw,  przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji czy ze wspierania rozmaitych grup społecznych narażonych na nierówne traktowanie.

I tak Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy – w kategorii „osoba fizyczna” – za działalność w organizacjach pozarządowych otrzymali w tym roku Zbigniew Fedyczek oraz Jarosław Ociepa. Zbigniew Fedyczek to twórca i długoletni prezes Stowarzyszenia Senior Tur oraz twórca i prezes Stowarzyszenia Senior Plus, w ramach którego prowadzi warsztaty fotografii. Pod jego kierunkiem powstało wiele wystaw fotograficznych; również z jego inicjatywy powstała i działa grupa plastyczna i malarska. Laureat współpracuje też aktywnie z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy oraz Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Częstochowie. Jarosław Ociepa jest z kolei instruktorem i sędzią badmintona, posiadaczem złotej odznaki za zasługi dla tej dyscypliny, prezesem Śląskiego Związku Badmintona. Jest dwukrotnym Mistrzem Polski Seniorów w tym sporcie w kategorii wiekowej 60+ w grze pojedynczej i podwójnej.

Laureatom statuetki wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny i naczelniczka Wydziału Polityki Społecznej UM Agnieszka Grabińska. Gratulowali też i wręczali symboliczne róże pozostałym nominowanym, czyli Mariuszowi Blukaczowi – członkowi zarządu WLKS „Kmicic”, Januszowi Dankowi – prezesowi Stowarzyszenia Speedway Fan Club Częstochowa oraz Agacie Sufin – koordynatorce w Fundacji Oczami Brata.

W kategorii „osoba prawna” nagrody przypadły trzem podmiotom. Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) w Częstochowie S.A. od dekady prowadzi Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES), swoim zasięgiem obejmujący subregion północny województwa śląskiego – wraz z Częstochową. JOWES to zespół kilkunastu specjalistów, łączących lata doświadczenia na polu ekonomii społecznej z wiedzą prawniczą, biznesową, marketingową czy księgową. Fundacja Chrześcijańska Adullam od trzech dekad działa w obszarze pomocy osobom, rodzinom, środowiskom zmagającym się z rozmaitymi deficytami społecznymi – zwłaszcza tym zagrożonym ubóstwem. Pracuje z osobami przechodzącymi wszelkie kryzysy życiowe – takie jak uzależnienie, utrata pracy, domu, zdrowia, majątku czy pozycji społecznej. Od lat współpracuje z miastem w wykonywaniu zadań regulowanych przez ustawę o pomocy społecznej. Natomiast Uczniowski Klub Sportowy „Dwójeczka” działa na polu uczenia jednej z najzdrowszych form ruchu – pływania. Prowadzi zajęcia doskonalenia pływackich umiejętności oraz profesjonalnie treningi kształtowania prawidłowej techniki, koordynacji i kondycji. Od 2019 r. „Dwójeczka” organizuje wydarzenia pływackie dla dzieci i młodzieży – wśród nich „Mikołajkowe Zawody Pływackie”, „Ferie z Dwójeczką”, „Pływacki Dzień Dziecka” czy letnie obozy sportowe – zdobywając przy tym liczne nagrody i wyróżnienia.

W imieniu ARR statuetkę odebrał prezes zarządu Marcin Kozak. Adullam reprezentowała prezeska Elżbieta Ferenc, a klub „Dwójeczkę” – trener Tomasz Maciejewski.

W kategorii osób prawnych nominowani byli ponadto RKS Raków Częstochowa S.A. oraz Stowarzyszenie Senior Plus.

Dla Fundacji Chrześcijańskiej Adullam dodatkową okazją do świętowania było 30-lecie jej działalności. Podziękowania za nią przekazali na ręce Elżbiety Ferenc – wraz z symbolicznym grawertonem – przedstawiciele Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Grzegorz Kołek oraz Dariusz Kapinos. Elżbieta Ferenc miała też podczas Gali swoje wystąpienie jako przewodnicząca tej Rady.

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej przypadła w tym roku Stowarzyszeniu Demokratyczna RP. Działa ono na rzecz osób dyskryminowanych i potrzebujących wsparcia, upowszechnia ideę społeczeństwa obywatelskiego. Sprzeciwia się homofobii, nietolerancji, nacjonalizmowi, antysemityzmowi i mowie nienawiści. Organizuje manifestacje w obronie wartości demokratycznych, kultywuje pamięć o Żydach Częstochowianach. Angażując się w kształtowanie postaw zaangażowania w życie społeczne, nie zapomina o najsłabszych bądź dyskryminowanych grupach i społecznościach. W ostatnim okresie organizowała pikiety w obronie wolnych mediów oraz niezawisłości polskich sądów (m.in. wsparcia dla częstochowskiego sędziego Adama Synakiewicza), prowadziła punkt pomocy dla rodzin z ogarniętej wojną Ukrainy, angażowała się w pomoc osobom przebywającym w pobliżu granicy Polski z Białorusią, działając na rzecz przestrzegania praw człowieka w tamtym rejonie. Dało się poznać także ze współorganizacji Marszu Równości czy Strajku Kobiet.

Przedstawicielom stowarzyszenia gratulowała – obok prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i przewodniczącego Zbigniewa Niesmacznego – pełnomocniczka prezydenta Częstochowy ds. równych szans Agata Wierny.

Do Nagrody Równości nominacje otrzymali też Jolanta Urbańska oraz Fundacja Oczami Brata.

Uroczystość dopełnił recital „Ukochany spod poduszki” w wykonaniu śpiewającej aktorki częstochowskiej sceny miejskiej Marty Honzatko, której na pianinie akompaniował Michał Rorat, a na saksofonie – Sebastian Janik. Całą Galę poprowadziła Beata Młynarczyk.

 

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.0173 seconds.