Z ostatniej chwili

Herb po korekcie

2020-02-07 11:35:23 informacje
img

Możliwe, że już wkrótce nieco inaczej będzie wyglądał herb Częstochowy. Główną zmianą jest zastąpienie kruka przez piastowskiego orła.

Projekt korekty zaakceptowała Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma też pozytywną opinię ministerstwa. Decyzja co do zmiany będzie teraz należeć do Rady Miasta. Sprawa zadecyduje się na sesji 27 lutego. 

W ten sposób miasto zainauguruje obchody 800 lat istnienia Częstochowy. 

– 800-lecie Częstochowy, pierwszej odnotowanej historycznej wzmianki o naszym obecnym mieście – to rocznica, w którą wpiszą się w 2020 roku trwałe symbole, by wspomnieć choćby o zakończeniu rewitalizacji Starego Rynku z wyeksponowaniem pozostałości dawnego Ratusza – powiedział podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami poświęconego 800-leciu naszego miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Nie zabraknie oczywiście okolicznościowych projektów związanych z tą datą, ale obchody zaczynamy od wprowadzenia korekty heraldycznej herbu. Po decyzji Rady Miasta ma on zastąpić ten, który mamy dzisiaj. Mam nadzieję, że radni przychylą się do powrotu do historycznego i zgodnego z regułami heraldyki wyglądu herbu. Cieszę się, że ta zmiana nastąpi w roku jubileuszowym.

Z decyzji Komisji Heraldycznej i pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która umożliwia Częstochowie zmianę herbu cieszy się też prof. Marceli Antoniewicz, heraldyk, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, który jako pierwszy zwrócił uwagę na konieczność powrotu do dawnej symboliki herbowej. – Komisja Heraldyczna od początku nie negowała potrzeby tej zmiany. Merytorycznie nie mieli uwag – powiedział. – Nowy herb powstał w wyniku wielomiesięcznych konsultacji dotyczących szczegółów skorygowanego projektu. Niemała tu zasługa prof. Andrzeja Desperaka, który odpowiadał za modyfikacje graficznej strony herbu. 

800-lecie jest znakomitą okazją, by spojrzeć na bogatą historię miasta i podsumować najważniejsze wydarzenia dla jego rozwoju. Stąd pomysł cyklu konferencji naukowych dotyczących różnych okresów z dziejów miasta. Będą dotyczyć m.in. narodzin Częstochowy w świetle dokumentów historycznych, Częstochowy w czasie szwedzkiego Potopu, rozwoju industrialnego czy w okresie XX-wiecznych wojen. Według zapowiedzi prof. Marcelego Antoniewicza wezmą w nich udział wybitni w poszczególnych dziedzinach i okresach historycy.

- W lutym w Ośrodku Kultury Filmowej „Iluzja” rozpocznie się cykl filmów związanych z Częstochową – mówił Aleksander Wierny, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu. - Powstaje  specjalny projekt internetowy, będą wydawnictwa, gadżety, przypomnimy osoby ważne dla miasta oraz utalentowane częstochowianki i częstochowian, będących jego przyszłością. Własne projekty będą też realizować miejskie instytucje kultury.

*

Zdaniem prof. nadzw. dra hab. Marcelego Antoniewicza, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i heraldyka, miasto powinno wrócić do historycznego herbu sprzed 1992 r., na którym obok lwa znajdował się orzeł. Orzeł to symbol używany przez księcia Władysława Opolczyka, który w 1382 roku ufundował zakon paulinów na Jasnej Górze. Badacz do swoich racji przekonał prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz częstochowskich radnych, którzy wstępnie przyjęli projekt zmian herbu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, działającej przy MSWiA, radni mogą ostatecznie zaakceptować nowy herb.

Główna zmiana w herbie polega na zamianie kruka na orła piastowskiego. Herb nie musi nawiązywać do godła paulińskiego, które powstało dopiero w XVIII wieku. Kruka do herbu miasta wprowadzili Niemcy, kiedy orzeł został przez okupacyjne władze zakazany. Bardzo ważna jest również symbolika samego kruka. W chrześcijaństwie symbolizuje on grzesznika i szatana.

Po długotrwałych konsultacjach i kolejnych zmianach dotyczących strony graficznej uzyskano pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która była konieczna do procedowania uchwały „herbowej” przez Radę Miasta Częstochowy. Projekt ma zostać poddany pod głosowanie na sesji 27 lutego.

* Kiedy zmieniony herb będzie używany przez miasto? 

Wszelkie zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, na zasadzie ewolucji a nie rewolucji. Jubileusz 800 lat Częstochowy to najlepszy moment na taką korektę. Ogrom miejskich materiałów informacyjnych i symbolicznych, gdzie jest używany, sprawia, że proces ten będzie długotrwały.

* Czy i z jakimi kosztami taka zmiana się wiąże? 

Pierwsze koszty to na przykład wymiana tablic herbowych w salach Urzędu Miasta – to koszt kilkuset złotych. Wiele zmian można wprowadzać stopniowo przy kolejnych zamówieniach, opierając się o nowy wzór.

Tekst ilustrują obecny herb i propozycja jego wyglądu po korekcie

Page generated in 0.0208 seconds.