Z ostatniej chwili

I Sesja Rady Miasta

2018-11-13 11:43:23 informacje
img

I Sesja Rady Miasta Częstochowy nowej kadencji odbędzie się w poniedziałek 19 listopada. Miejscem obrad będzie sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13).
Przewidziano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Prezydenta.
6. Ustalenie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0301 seconds.