Z ostatniej chwili

II Miejsce w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

2023-11-06 14:17:45 informacje
img

Byliśmy aktywni w czasie tegorocznego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, dzięki czemu Częstochowa ponownie została laureatem ogólnopolskiego turnieju w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Koordynatorem akcji był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta  
W różnych formach zorganizowanej aktywności ruchowej zgłoszonej MOSiR wzięło udział w mieście od 23 do 29 września blisko 3 tysiące uczestników (w tym głównie uczniów szkół i przedszkoli). Zorganizowano 58 imprez rekreacyjno-sportowych. Blisko 400 osób przeszło wytrzymałościowy test Coopera.   
W nagrodę – oprócz satysfakcji i prestiżu – miasto zdobyło dofinansowanie do organizacji pikniku sportowo-rekreacyjnego związanego z promocją hasła „Żyjmy zdrowo na sportowo” (w wysokości 5 tys. zł).
Sportowy Turniej Miast i Gmin (STMiG) jest organizowaną od 1995 r. ogólnopolską doroczną imprezą sportowo-rekreacyjną, przeprowadzaną przy finansowym wsparciu urzędów i ministerstw właściwych do spraw sportu powszechnego. Głównym organizatorem Turnieju jest od 1998 r. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW).
Do 2008 r. były to imprezy jednodniowe, a od 2009 r. są rozgrywane w rozszerzonej, siedmiodniowej formie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Celem tej inicjatywy jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miast i gmin całego kraju. Akcja polega na uczestnictwie wszystkich chętnych osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od wieku, w imprezach o charakterze sportowo -rekreacyjnym w organizowanych na terenie danej miejscowości w ciągu jednego tygodnia.
Do organizacji i udziału w festynach, turniejach oraz zajęciach sportowych zachęcał MOSiR, który zbierał też informacje o przedsięwzięciach.  
Częstochowa była już w przeszłości nagradzana za aktywny udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, m.in. zajmując w 2021 r. II miejsce, a wygrywając klasyfikację wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców w roku ubiegłym.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.