Z ostatniej chwili

Idź na wybory 15 października! – ważne informacje

2023-10-13 18:15:15 informacje
img

Udział w wyborach parlamentarnych i głosowanie w nich zgodnie ze swoim sumieniem to obywatelski obowiązek i świętowanie demokracji. Wiele miejscowości w kraju  przyłączyło się do kampanii profrekwencyjnej #NieŚpijBoCięPrzegłosują – i apeluje: Idź na wybory 15 października! Przede wszystkim po to, by móc decydować o rzeczach dotykających ważnych sfer naszego życia: zdrowia, oświaty, funkcjonowania lokalnych społeczności. Nie pozbywaj się tego prawa!

LOKALE WYBORCZE BĘDĄ OTWARTE OD 7.00 DO 21.00  – w Częstochowie: w 135 obwodowych komisjach wyborczych. Przed tegorocznymi wyborami widoczne było bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem prawa do głosowania wśród osób potrzebujących takich zaświadczeń.
Do Urzędu Miasta Częstochowy złożono do 12 X ponad 4,8 tys. wniosków  (w tym blisko 4,4 tysiąca drogą elektroniczną), czyli trzy razy więcej niż przed wyborami w 2019 r.  
Duża wyższa była też liczba wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – ok. 2350 (przy 1224 wnioskach w 2019 r.).
Sporo wydano też ostatnio decyzji o wpisaniu do stałego obwodu głosowania – 405 (przy 267 przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi).

* Jak oddać głos w wyborach do Sejmu RP?

> Głosy ważne
Postaw znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata z jednej wybranej listy (głosować można tylko na jedną listę kandydatów).

> Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:

  • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą.

* Jak oddać głos w wyborach do Senatu RP?

> Głosy ważne
Postaw znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata.

> Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:

  • postawienie znaku „X” w kratkach przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą.

W lokalu wyborczym czekać będą na każdego trzy karty do głosowania: z kandydatami do Sejmu, do Senatu oraz karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

* Referendum ogólnokrajowe

Na karcie do głosowania w referendum znajdą się cztery pytania.

> Głosy ważne
Głosujący odpowiada oddzielnie na poszczególne pytania, stawiając znak „X” na karcie do głosowania w kratce przy odpowiedzi „TAK” albo w kratce przy odpowiedzi „NIE”.

> Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:

  • postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie,
  • niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie.

Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Liczbę osób, które wzięły udział w referendum, ustala komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych z urny.

Karty ważne to wszystkie całe (nieprzedarte) karty wyjęte z urny, zgodne z ustalonym wzorem i posiadające odpowiednie pieczęcie, zarówno te, na których oddano głosy ważne, jak i głosy nieważne.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza:

„W żadnej mierze wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania w wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum). W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np.

  • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum);
  • (…)

Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.”

Osoby, które nie chcą brać udziału w referendum, muszą więc odmówić przyjęcia karty do głosowania w referendum, a komisja obwodowa jest w takiej sytuacji zobowiązana do zamieszczenia adnotacji: „bez referendum” przy nazwisku w spisie wyborców.                        

Page generated in 0.0162 seconds.