Z ostatniej chwili

Informacja dla prowadzących sprzedaż alkoholu

2021-09-29 15:20:28 informacje
img

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM przypomina, że 30 września upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Opłatę należy wnosić na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ III rata za rok 2021. 

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Skutkiem realizacji przelewu III raty za zezwolenia alkoholowe po upływie 30 września jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty. Brak wniesienia raty opłaty (lub raty wraz z opłatą dodatkową) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Zgodnie z uchwałą nr 564.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży są zwolnieni z trzeciej raty opłaty należnej od tych zezwoleń w roku 2021.

W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią, wniosek taki można przesłać pocztą, złożyć elektronicznie przez EPUAP lub SEKAP, złożyć osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje dla przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod nr. (34) 37 07 797 oraz (34) 37 07 798 w godzinach pracy Urzędu.

Page generated in 0.017 seconds.