Z ostatniej chwili

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

2020-05-26 12:53:21 informacje
img

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju przypomina przedsiębiorcom, że 31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę należy wnosić przelewem bankowym (najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej) na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) rachunek 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ II rata za rok 2020. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu.
Mimo że termin 31 maja wypada w tym roku w niedzielę, nie przechodzi on na kolejny dzień roboczy, co oznacza, że wpłaty dokonane w poniedziałek 1 czerwca uznane zostaną za wpłaty dokonane po ustawowym terminie.
Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie banki realizują przelewy w dniu wolnym od pracy, a niektóre instytucje finansowe zastrzegają sobie realizację przelewu w ciągu kilku dni. Skutkiem realizacji przelewu II raty za zezwolenia alkoholowe po upływie terminu 31 maja jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty. Brak wniesienia raty opłaty (lub raty wraz z opłatą dodatkową) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o kolejne zezwolenia.
W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią wniosek taki można przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez ePUAP lub SEKAP.
Informacje dla przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod nr 34 37 07 797 oraz 34 37 07 798 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0165 seconds.