Z ostatniej chwili

Informacja o akcji jodowej

2022-10-27 11:01:23 informacje
img

Tabletki jodku potasu uzyskamy w wyznaczonych punktach dopiero po tym,  jak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie decyzję o rozpoczęciu ich wydawania. Do tego momentu punkty są nieczynne – nie ma potrzeby udawania się do nich - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez organy administracji rządowej w obecnej chwili nie występuje zagrożenie radiacyjne, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.

Należy podkreślić, że lekarze i specjaliści odradzają profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę.

Jeżeli zaistnieje konieczność wydawania tabletek jodku potasu, będzie odbywało się to w określonych punktach na terenie Częstochowy. Lista tych punktów znajduje się poniżej.

Zasady wydawania tabletek:

a) pełnoletni członek rodziny może pobrać tabletki jedynie dla siebie i osób tworzących gospodarstwo domowe – punkt ma prawo odmówić wydania tabletek w przypadku podejrzenia pobrania ich w nadmiernej ilości

b) nie obowiązuje rejonizacja (tabletki wydawane są wszystkim chętnym zgłaszającym się do punktów, w tym obcokrajowcom);

c) wydawanie tabletek dla poszczególnych osób nie jest ewidencjonowane (tzn. punkty nie sprawdzają numeru PESEL, adresu zamieszkania czy podobnych danych);

d) tabletki wydawane są na podstawie ustnego oświadczenia osoby pobierającej;

e) tabletki wydawane są w ilości zgodnej z zalecanym dawkowaniem;

f) za właściwy sposób przyjęcia tabletki odpowiedzialna jest osoba ją przyjmująca, a w przypadku niepełnoletnich – ich rodzic lub opiekun prawny.

 

Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu:

 

Zakład Usług Zdrowotnych i Innych „Kiedrzyńska”, ul. Kiedrzyńska 81a, 42-215 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów”, ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa

 

„OLMED” Sp. z o.o.,  ul. Olsztyńska 68, 42-202 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „Nasze Zdrowie”, ul. Orłowskiego 5, 42-280 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „Księżycowa” Sp. z o.o., ul. Księżycowa 5, 42-202 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „Rocha 250” Sp. z o.o., ul. Rocha 250, 42-221 Częstochowa

 

Przychodnia Rodzinna „EURO-MEDICUS”, ul. Kopalniana 4, 42-271 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „NORD-MED” Sp. z o.o., ul. Michałowskiego 6, 42-224 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia NADRZECZNA Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 32a, 42-202 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „WRZOSOWIAK” Sp. z o.o., ul. Orkana 61/67A, 42-229 Częstochowa

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne „SPEC-MED”, al. Wolności 14, 42-202 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „EUROMED”, ul. Wielkoborska 37/41, 42-202 Częstochowa

 

Przychodnia Rodzinna „EURO-MED”, ul. 3 Maja 16, 42-217 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „COMBI-MED”, ul. Dekabrystów 17/19, 42-218 Częstochowa

 

Przychodnia Lekarska POŁUDNIE Sp. z o.o., ul. Mireckiego 29, 42-208 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska „SANUS”, ul. Kopernika 45, 42-217 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska Piastowska-Med Sp. z o.o., ul. Piastowska 80/82, 42-202 Częstochowa

 

NZOZ Przychodnia Lekarska

Cormed Sp. z o.o., al. Pokoju 3, 42-207 Częstochowa

 

„Nasza Przychodnia”, Sp. z o.o., al. Wolności 46, 42-202 Częstochowa

 

Apteka przy Rondzie, al. Wolności 68, 42-202 Częstochowa

 

Apteka ogólnodostępna, ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa

 

Apteka ogólnodostępna, ul. Konarskiego 2/4, 42-209 Częstochowa

 

Apteka ogólnodostępna, ul. Baczyńskiego 6, 42-224 Częstochowa

 

Apteka Słoneczna, ul. Prądzyńskiego 1, 42-202 Częstochowa

 

Apteka Aronia, ul. Bohaterów Katynia 25a/5, 42-208 Częstochowa

 

Apteka Panaceum, ul. Mireckiego 29A, 42-208 Częstochowa

 

Apteka Kolorowa, ul. Św. Rocha 250, 42-200 Częstochowa

 

Apteka Kolorowa, ul. Orłowskiego 3, 42-280 Częstochowa

 

Apteka Bursztynowa, al. NMP 24, 42-200 Częstochowa

 

Apteka Błękitna, al. Wolności 34, 42-217 Częstochowa

 

Apteka Limonkowa, al. Wyzwolenia 7, 42-224 Częstochowa

 

Apteka Złota, ul. Kilińskiego 2/4, 42-200 Częstochowa

 

Apteka Koralowa, ul. Warszawska 360, 42-209 Częstochowa

 

Apteka Oliwkowa, ul. Piastowska 80/82, 42-200 Częstochowa

 

Na zdjęciu: pudełko tabletek jodku potasu

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0152 seconds.