Z ostatniej chwili

Infrastruktura kolejowa - ZMP przeciwko złym przepisom podatkowym

2020-12-14 13:52:21 informacje
img

Związek Miast Polskich przeprowadził badanie ankietowe, które pokazuje skalę nadużyć związanych z uchylaniem się od płacenia podatku od nieruchomości przez podmioty gospodarcze. Traci na tym również Częstochowa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Już od dwóch lat Związek alarmuje stronę rządową o wadliwie sformułowanym przepisie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który rozszerza zakres ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących infrastrukturę kolejową. Umożliwia on uchylanie się od podatku przez firmy nie mające nic wspólnego z transportem kolejowym. Związek przeprowadził badanie ankietowe, które pokazuje skalę tych nadużyć. Ma dane z 88 gmin – w tym kilkunastu, których ten problem dotyczy.

Sytuacja w tej próbce gmin jest bardzo zróżnicowana: roczne ubytki w podatku od nieruchomości wynoszą od 1000 do ponad 10 milionów zł. Łącznie kwota rocznych ubytków w wyniku zmiany ustawy wynosi w tych gminach ponad 50 mln zł, z czego 35 mln zł dotyczy faktycznej infrastruktury kolejowej. W 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury oszukało uczestników konsultacji społecznych projektu, podając w ocenie skutków regulacji, że ujemny skutek finansowy zmiany w ustawie wyniesie dla gmin łącznie ok. 7 mln zł rocznie. Resort pośrednio przyznał się do kłamstwa: w nadesłanej do Senatu negatywnej opinii do senackiego projektu naprawy tego błędu podano, że kolej zyskuje na zmianie ustawy z 2016 r. aż 187,9 mln zł rocznie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko w ankietowanych wyrywkowo gminach 15,5 mln zł to ubytki spowodowane uchylaniem się od płacenia podatku od nieruchomości przez podmioty gospodarcze, na terenie których znajdują się np. małe odcinki bocznic kolejowych, obsługujące ich działalność (produkcję lub usługi). Podmioty te nie mają nic wspólnego z przewozami kolejowymi.

Dla poszczególnych gmin ubytki są bardzo znaczące i wynoszą rocznie np. w Krakowie (1 spółka) – 3 mln zł, w Wieruszowie (zakład produkcyjny) – 380 tys. zł, w Tychach (zakład produkcyjny) – 1 mln 180 tys. zł, w Bielsku-Białej (zakłady produkcyjne i usługowe) – 250 tys. zł. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla podmiotów tzw. niekolejowych dotyczy również Częstochowy. Według szacunków miejskich służb finansowych skutki dla budżetu w skali 2020 roku wynoszą ponad 2,1 mln zł.

Nie sposób nazwać ten proceder inaczej niż okradanie społeczności lokalnych w majestacie (złego) prawa.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.