Z ostatniej chwili

Interpelacja w sprawie huty

2019-07-24 16:01:46 informacje
img

Interpelację w sprawie dramatycznej sytuacji w stojącej przed widmem upadku Hucie Częstochowa wystosowała do  premiera posłanka Halina Rozpondek. Oto treść:

Szanowny Panie Premierze!

Huta Częstochowa jest najważniejszym przedsiębiorstwem w Częstochowie. Zatrudnia przeszło 1200 osób, a wraz ze spółkami kooperującymi blisko 5000 osób. Jest jedynym producentem blachy grubej w kraju. Dramatyczna sytuacja w częstochowskiej hucie trwa od maja, huta nie pracuje, pracownicy są na urlopach, nie dostali całości należnych im wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.
Od 2 miesięcy hutnicy proszą premiera i przedstawicieli rządu o podjęcie działań w celu uratowania zakładu.
Wniosek o upadłość trzech spółek: ISD Polska, ISD Trade oraz ISD Huta Częstochowa został złożony 28 czerwca przez zarząd grupy ISD. 19 lipca sąd powołał tymczasowego nadzorcę sądowego dla ISD Huty Częstochowa, czym rozpoczął proces upadłościowy.
Niestety, inwestor angielski Greybull Capital LLP, który był zainteresowany kupnem huty, zrezygnował. W ubiegłym tygodniu Hutą zainteresował się kolejny potencjalny inwestor Liberty House Grup z Wielkiej Brytanii, ale do dzisiaj nie przekazał żadnej gwarancji na wykup zakładu.
Sytuacja stała się dramatyczna, a huta i jej pracownicy stoją przed widmem upadku.
Bardzo prosimy Pana Premiera o pilną interwencję i pomoc z znalezieniu inwestora.

Page generated in 5.056 seconds.