Z ostatniej chwili

Inwestorzy w specjalnej strefie ekonomicznej

2020-06-08 14:32:46 informacje
img

1 mld 355,5 mln zł to minimalne nakłady zadeklarowane przez inwestorów na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie w okresie od objęcia strefami nowych terenów w 2014 r. do końca 2019 r. Firmy w strefach zachowały lub utworzyły minimum 6,8 tysiąca miejsc pracy. To efekt rokowań i 31 przetargów na działki strefowe - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Po zmianach w prawie częstochowskie tereny inwestycyjne są w sferze działania już tylko Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która w rankingu FDI Business Financial Times 2019 została uznana za najlepszą strefę w Europie.
Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji zastąpiła ustawę z 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych i zmieniła zasady ustanawiania terenów objętych statusem SSE, a także narzuciła rejonizację stref w podziale kraju. Zmieniło to sytuację m.in. terenu inwestycyjnego przy ul. Korfantego w Częstochowie, zarządzanego wcześniej przez SSE Euro–Park Mielec. Po wejściu w życie ustawy i rozporządzeń wykonawczych już tylko KSSE może w Częstochowie wydawać pozwolenie firmom, które chcą skorzystać z ulgi w CIT.
Nowa ustawa nazywana potocznie PSI – Polską Strefą Inwestycji w praktyce działa dopiero od wejścia w życie aktów wykonawczych. Ich brak przez pewien czas blokował możliwość ogłaszania przetargów i wydawania nowych pozwoleń na działalność w strefie. Nowa ustawa wymusiła też na gminach podpisywanie nowych umów na zarządzanie terenami strefowymi. Częstochowa w marcu ub.r. zawarła z KSSE porozumienie, w którym wyraziła chęć dalszej współpracy. Następnie - zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej – miasto przeprowadziło procedurę zamówienia publicznego i w październiku 2019 r. podpisało umowę, na podstawie której KSSE S.A. może nadal zarządzać miejskimi terenami „strefowymi”. W tym samym miesiącu podpisano również porozumienie o wzajemnej promocji oraz wsparciu rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.
Jeszcze w 2019 r. pozwolenie na działalność przy ul. Kusięckiej otrzymała częstochowska firma z sektora MŚP - F.H.U. ARGO, z deklarowanymi nakładami 2,1 mln zł i obowiązkiem zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia z 14 do 18 pracowników.
Zgodnie z pozwoleniami wydawanymi przez SSE firmy mają obowiązek wywiązania się z deklarowanego w liście intencyjnym i postępowaniu przetargowym zatrudnienia i te dane podlegają kontroli. Jak praktyka pokazuje, zarówno nakłady inwestycyjne, jak i wysokość zatrudnienia w firmach strefowych są wyższe, inwestorzy nie mają jednak obowiązku raportowania o tym organom gminy.
W 2019 r. na terenach strefowych nowe miejsca pracy powstawały w ramach pozwoleń strefowych udzielanych we wcześniejszych latach, prócz tego firmy zatrudniały też poza deklarowanymi minimalnymi limitami zatrudnienia, w zależności od rzeczywistych potrzeb.
W sumie, od rozpoczęcia czasu funkcjonowania terenów SSE w Częstochowie (2014) do końca 2019 r. przeprowadzono 31 przetargów i rokowań, w wyniku których:
- utworzono co najmniej 1100 nowych miejsc pracy,
- zachowano 5700 istniejących miejsc pracy,
- zadeklarowano nakłady w wysokości ponad 1 miliard 355 milionów 500 tysięcy zł.
Przy 28 milionach nakładów z budżetu miasta, przeznaczonych na uzbrojenie i przygotowanie terenów specjalnych stref ekonomicznych, rozwojowe korzyści dla Częstochowy i jej mieszkańców są wymierne i oczywiste.
Warto dodać, że oprócz przedsiębiorców inwestujących na częstochowskich działkach, które zachowały status terenów strefowych KSSE, obecnie o pomoc publiczną w ramach specjalnych stref ekonomicznych mogą się ubiegać także przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości znajdujących się poza terenami wcześniej wyznaczonymi jako teren SSE.
Ponieważ na obecnych terenach „strefowych” w Częstochowie jest już mało wolnych działek, które można zaoferować inwestorom, miasto planuje uruchomienie nowego terenu inwestycyjnego „Skorki 2”, leżącego między węzłami obwodnicy autostrady A1.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0174 seconds.