Z ostatniej chwili

Inwestycje Wodociągów Częstochowskich

2022-10-05 11:02:26 informacje
img

Wodociągi Częstochowskie podsumowały, co udało im się zrobić w ciągu ostatnich trzech lat – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zadaniem częstochowskiego przedsiębiorstwa jest z jednej strony utrzymanie istniejącej infrastruktury, zapewnienie jej bieżącego funkcjonowania, stała gotowość do usunięcia skutków nagłej awarii, a z drugiej budowanie nowych sieci.

W latach 2019–2021 Wodociągi Częstochowskie zrealizowały własnym nakładem inwestycje, które zwiększyły długość sieci wodociągowej o ponad 4 tys. mb. I tak, w 2019 r. wybudowano dwa odcinki sieci o długości 450 mb w rejonie ul. Ekonomicznej na terenie KSSE. Inwestycja została zrealizowana w celu uzbrojenia terenu przemysłowego, co umożliwiło poszerzenie i rozwój obszarów strefy ekonomicznej. Nowe odcinki sieci wodociągowej powstały także w ul. Kutrzeby, bocznej od ul. Gruszowej (przy nr 38) oraz bocznej od Ikara (przy nr 231). 

W następnym roku sieć wodociągową wybudowano w ul. bocznej od ul. Wileńskiej, bocznej od ul. Artyleryjskiej (przy nr 77), Korczaka i Reduty Częstochowskiej. Powstała także kanalizacja sanitarna dla potrzeb firmy CSF Poland przy Legionów w podstrefie ekonomicznej. 

W 2021 r. nowe odcinki sieci wodociągowej powstały w ul.: Pienińskiej, bocznej od ul. Ugody (przy nr 9), Sąsiedzkiej, Jędrzejowskiej, bocznej od ul. Brata Alberta (przy nr 116c), Lutniowej, Sudeckiej, bocznej od ul. Konwaliowej (przy nr 47), bocznej od ul. Mazowieckiego, bocznej od ul. Dobrzyńskiej (przy nr 146d), bocznej od ulicy Drzewnej (przy nr 28) oraz Małopolskiej. 

Spółka w tym okresie realizowała także inwestycje z wykorzystaniem innych źródeł finansowania. W ten sposób wybudowano i przebudowano sieć wodociągową o długości 1,5 tys. mb w ul.: Dostojewskiego, Naruszewicza, Hubermana, Madalińskiego Nenckiego, Walońskiego, Wittiga wraz z przebudową, przepięciem i wymianą przyłączy. Inwestycja miała na celu likwidację azbestocementowej sieci wodociągowej. W dalszej kolejności renowacji poddany został odcinek magistrali w rejonie ul. Warzywnej, która zapewnia dostawy wody z ujęcia Olsztyn dla Częstochowy. Przebudowano również sieć wodociągową pod rzeką Wartą w rejonie ul. Drogowców, by zapewnić ciągłość dostaw wody do północnych dzielnic miasta. Jedną z ważniejszych inwestycji była przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Piłsudskiego. Dzięki temu wybudowany w 1928 r. wodociąg awaryjny zastąpiono nową siecią zapewniającą niezawodność działania dla obszaru nowo powstałego centrum przesiadkowego.

W minionym roku przy okazji dużej inwestycji polegającej na odwodnieniu dzielnicy Północ przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami. 

Częstochowskie przedsiębiorstwo zrealizowało również inwestycje na terenie innych miejscowości, do których dostarcza wodę. Przebudowana została sieć wodociągowa w ul. Paderewskiego w Olsztynie oraz w ul. Sosnowej w Miedźnie. Rozbudowano też oczyszczalnię ścieków w Rybnej. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.