Z ostatniej chwili

Jak głosowaliśmy

2020-06-29 14:08:18 informacje
img

Aż 66,51% uprawnionych do głosowania częstochowianek i częstochowian wzięło udział w wyborach Prezydenta RP, które odbyły się 28 czerwca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Ze 135 obwodów do głosowania w Częstochowie najwyższą frekwencję odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 45 (SP nr 38 przy ul. Sikorskiego – 78,80%); nr 124 (SP nr 13 przy ul. Wręczyckiej – 78,50%); nr 58 (SP nr 50 przy ul. Starzyńskiego – 78,38%); nr 126 (SP nr 29 przy ul. św. Rocha – 75,35%); nr 55 (MP nr 15 przy ul. Michałowskiego – 75,92%); nr 44 (SP nr 38 przy ul. Sikorskiego – 74,87%); nr 100 (SP nr 49 przy ul. Jesiennej – 74,74%); nr 36 (SP nr 41 przy ul. Okólnej – 74,29%); nr 43 (SP nr 30 przy ul. Ludowej – 73,68%); nr 133 (Areszt Śledczy przy ul. Mirowskiej – 73,36%); nr 104 (MP nr 19 przy ul. Szkolnej – 73,12%); nr 37 (SP nr 41 przy ul. Okólnej – 73,04%); nr 125 (SP nr 29 przy ul. św. Rocha – 72,74%); nr 42 (SP nr 30 przy ul. Ludowej – 72,69%); nr 41 (SP nr 31 przy ul. PCK – 72,29%); nr 40 (SP nr 31 przy ul. PCK – 72,28%); nr 49 (SP nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a – 72,13%) i nr 26 (Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella – 72,10%).

Najmniej wyborców głosowało  w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 128 (Miejski Szpital Zespolony przy ul. Bony Sforzy – 32,65%), nr 130 (Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Bialskiej – 33,33%), nr 129 (Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. PCK – 41,90%), nr 85 (VI LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Łukasińskiego – 44,60%) i nr 1 (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej – 47,10%).

I tak w sumie, w Częstochowie na Andrzeja Dudę oddano 42 963 głosów (37,94%), na Rafała Trzaskowskiego  - 41 522 (36,67%), Szymona Hołownię - 16 021 (14,15%), Krzysztofa Bosaka - 6 800 (6,01%), Roberta Biedronia -  2 970 (2,62%), Władysława Kosiniaka-Kamysza - 2 057 (1,82%), Stanisława Żółtka – 255 (0,23%), Marka Jakubiaka  -185 (0,16%), Pawła Tanajno - 177 (0,16%), Waldemara Witkowskiego – 158 (0,14%), Mirosława Piotrowskiego – 118 (0,10%).

Dane z 27168 na 27230 obwodów głosowania  w Polsce i poza jej granicami (99,77%) wskazują, że w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP zmierzą się ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, który otrzymał 8 412 183 głosów (43,67%) i kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski na którego zagłosowało w niedzielę 5 845 164 osób (30,34%).

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca.

Częstochowianki i częstochowianie, którzy chcą za niecałe dwa tygodnie zagłosować korespondencyjnie, muszą do jutra, do 30 czerwca złożyć wniosek online lub w Urzędzie Miasta Częstochowy. Osoby podlegające kwarantannie lub izolacji mają na to czas do wtorku 7 lipca, a jeśli zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację po 7 lipca, to do piątku, 10 lipca.

Pakiety wyborcze Poczta Polska dostarczy pod wskazany na pakiecie wyborczym adres najpóźniej 5 dni przed wyborami albo 2 dni przed wyborami, jeśli 12 lipca wyborcę będzie obowiązywać kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Osoby, które już przed pierwszą turą wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego, nie muszą podejmować żadnych czynności w związku z drugą turą.

Każda osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów w drugiej turze – np. wyjechać na urlop - może w Urzędzie Miasta otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 10 lipca.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców miasta Częstochowy.

W przypadku utraty zaświadczenia - niezależnie od przyczyny - nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego takiego dokumentu, Nie będzie można też głosować w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

W celu otrzymania zaświadczenia uprawniającego do głosowania wyborca wpisany do rejestru wyborców składa wniosek w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Waszyngtona 5, w pokoju 111(sala obsługi), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0174 seconds.