Z ostatniej chwili

Jak miasto wesprze bezdomne zwierzaki?

2020-03-02 23:32:34 informacje
img

Jak miasto wesprze bezdomne zwierzaki w tym roku - można się dowiedzieć z zapisów corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Radni przyjęli go na sesji 27 lutego. Na działania z myślą o czworonogach Częstochowa przeznaczy w 2020 r. w sumie 1 mln 443 tys. zł - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Miasta do określenia w drodze uchwały – przyjmowanej co roku do końca marca – programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności.
Całościowym efektem realizacji programu ma być ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt w naszym mieście. Program obejmuje więc m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, opiekę nad kotami żyjącymi na wolności (w tym dokarmianie), obligatoryjną sterylizację bądź kastrację wolno żyjących zwierząt w schroniskach (wraz z zabiegami odpchlenia i odrobaczenia) czy poszukiwanie potencjalnych opiekunek i opiekunów dla czworonogów. Wydani do adopcji podopieczni Częstochowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt będą odpowiednio znakowani. Miasto ma również zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W programie znalazło się też miejsce m.in. na sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli, a także edukację w kwestii odpowiedniego traktowania zwierzaków – właściwe postawy i zachowania będą promowane zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.  
Projekt uzyskał pozytywne opinie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie, organizacji społecznych mających w statucie ochronę zwierząt, a także zarządców lokalnych obwodów łowieckich. Opinie tych podmiotów są jednym z wymogów ustawy o ochronie zwierząt.
Na realizację tegorocznego programu w miejskim budżecie przeznaczono łącznie 1 mln 443 tys. zł. Największa część tej puli, bo aż 1 mln 200 tys. zł, pójdzie na zadania wykonywane przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie. To właśnie TOZ na zlecenie samorządu prowadzi  schronisko przy ul. Gilowej. Kwota 161 tys. zł została zabezpieczona na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli. Na sfinansowanie tych zabiegów dla kotów żyjących na wolności przeznaczono 70 tys. zł, a na opiekę nad nimi (domki i karmę) – 6 tys. zł. Również 6 tys. miasto wyda na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym wraz z ich utrzymaniem.
Niezależnie od środków, które na opiekę nad czworonogami w potrzebie przeznacza miasto, wszystkie podatniczki i podatnicy mogą wspierać lokalne organizacje działające na rzecz zwierząt poprzez odpisy „jednego procenta”. Można też zajrzeć na stronę Częstochowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – pod linkiem  https://schroniskoczestochowa.pl – gdzie ze zdjęć spoglądają na nas podopieczni placówki – kociaki i psiaki czekające na kochających, odpowiedzialnych opiekunów. Są tam też szczegółowe informacje o warunkach adopcji oraz wolontariacie – bo „schroniskowe” zwierzaki czekają też na pomoc i przyjazną dłoń na miejscu. Na stronie dowiemy się także, jak wesprzeć schronisko, składając roczną deklarację PIT czy przekazując darowizny rzeczowe bądź pieniężne.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0153 seconds.