Z ostatniej chwili

Jak nie wpaść w sieć uzależnień

2023-10-30 11:12:07 informacje
img

O nowych zagrożeniach czyhających na młodych ludzi dyskutowali policjanci, pedagodzy, urzędnicy miejscy i inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

A wszystko to w ramach konferencji „Nowe narkotyki, nowe zagrożenia – jak nie wpaść w sieć uzależnień?”, zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Katowicach, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie oraz Wydział Zdrowia UM, a adresowanej do specjalistów profilaktyki uzależnień oraz pedagogów i dydaktyków na co dzień mających bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi. 

Wszystkich, którzy przyszli do sali konferencyjnej KMP – czyli popularnego „Trójkąta” – witał komendant częstochowskiej Policji insp. Dariusz Kiedrzyn. Była wśród nich także naczelniczka miejskiego Wydziału Zdrowia  Grażyna Stramska-Świerczyńska, która w wypowiedzi dla lokalnych mediów mówiła m.in., że „(…) wszystko może być uzależnieniem, kiedy przekroczone są pewne granice. Nie musi to być tylko narkotyk, dopalacz czy alkohol, a konferencja to kolejny element profilaktyki, starań o wolny od nałogów styl życia młodych ludzi”. 

Na konferencję złożyły się prelekcje przedstawicieli organizacji i jednostek zajmujących się profilaktyką uzależnień wśród młodzieży. I tak Dorota Knitert z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych omówiła klasyfikację nowych uzależnień, a przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dorota Jasiak opowiadała o nowych typach narkotyków. Swoje wystąpienia mieli też Grażyna Skirmuntt z katowickiego Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” oraz aspirant Kamil Sowiński, który skupił się na prawnych i społecznych konsekwencjach uzależnień – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Fot. Komenda Miejska Policji

Page generated in 0.0168 seconds.