Z ostatniej chwili

Jak się rozprawić z odpadami

2018-02-06 12:07:55 informacje
img

Gdzie zgłosić brak lub uszkodzenie pojemnika, zamówić odbiór popiołu, pobrać worek na odpady po remoncie, gdzie złożyć deklaracje i gdzie zapłacić za śmieci? – to najczęstsze pytania mieszkańców. Poniżej wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie.

* Przyjmowanie zgłoszeń i realizacja usługi w przypadku: uszkodzenia lub braku pojemnika, zwiększenia pojemności pojemników na odpady, mycia pojemników - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 10/12, tel.: (34) 322 60 37, e-mail: zgloszenia@czpk.czest.pl
* Przyjmowanie zgłoszeń dla usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, dodatkowych usług odbioru popiołu w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, dodatkowych odbiorów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w styczniu, lutym, marcu, kwietniu oraz październiku, listopadzie i grudniu, informacje o niewłaściwym świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych (brak odbioru odpadów), kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w ww. zakresie - Urząd Miasta Częstochowy, al. Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 3707-197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl
* Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór takich zapełnionych worków lub kontenerów na odpady remontowo-budowlane lub odpady wielkogabarytowe - Remondis Sp. z o.o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (34) 372-28-96 (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl
* Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urząd Miasta Częstochowy, al. Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pok. nr 11 , tel.: (34) 3707-143 lub 144,  e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl
* Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urząd Miasta Częstochowy, al. Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 18, tel.: (34) 3707-140 lub 141, e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl
* Zgłoszenia o miejscach zaśmieconych tzw. „dzikich wysypiskach” niebędących w stałym utrzymaniu czystości - Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa pok. nr 220, tel.: (34) 3707-225, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0339 seconds.