Z ostatniej chwili

Jak wracać będą instytucje kultury?

2020-05-14 18:40:03 informacje
img

Oto informacje dotyczące wznowienia działalności wybranych instytucji kultury i obiektów sportowych po przerwie spowodowanej stanem epidemii.
* Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego
Ponowne otwarcie nastąpi w poniedziałek 18 maja. Wznowienie działalności będzie przebiegać  etapowo. W pierwszym etapie otwarte zostaną:
- Wypożyczalnia Główna (al. NMP 22)
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży (al. Kościuszki 4)
- Filia nr 7 (al. Pokoju 15/17)
- Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2)
- Filia nr 9 (ul. Nowowiejskiego 15)
- Filia nr 13 (ul. Mireckiego 28)
- Filia nr 14 (ul. Norwida 7/21)
Tymczasowo ulegną zmianie godziny otwarcia wspomnianych placówek (Wypożyczalnia Główna: poniedziałek- piątek: 10:00 – 18:00, sobota: nieczynne; Oddział dla Dzieci i Młodzieży: poniedziałek: 12:00 – 15:00, wtorek - piątek: 10:00 – 18:00, sobota: nieczynne; Filie nr 7, 8, 9, 13, 14: poniedziałek: 12:00 – 15:00, wtorek – piątek: 9:00 – 17:00, sobota: nieczynne).
Obowiązywać będą nowe zasady korzystania z bibliotek:
- czytelnicy zobowiązani będą do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz rękawiczek, a także do dokonania dezynfekcji dłoni po wejściu do biblioteki
- nie będzie możliwy wolny dostęp do zbiorów, książki będą podawać bibliotekarze
- możliwe jest dokonywanie rezerwacji na dostępne książki przez system biblioteczny SOWA, a także mailowo i telefonicznie
- zwracane przez czytelników książki oraz inne zbiory poddawane będą min. 3-dniowej kwarantannie; oznacza to, że przez ten okres nie będzie możliwe ich wypożyczanie
- nie będą wypożyczane gry planszowe, puzzle itp.
- przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby oczekujące w kolejce muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą – przynajmniej 2 m od innych osób
- nie będzie możliwości korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych i ksero 
- nie będą się odbywać spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, wycieczki, zajęcia dla różnych grup wiekowych itp.
- należy skrócić swoją obecność w bibliotece do niezbędnego minimum
- dopuszcza się czasowe ograniczenie godzin lub dni otwarcia placówek.
Czytelnicy zobowiązani będą do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Biblioteki.
Otwarcie Filii nr 1, 2, 5, 6, 15, 20 – planowane jest od 25 maja.
Otwarcie placówek 1-osobowych tzn. Filii nr 3, 4, 16, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 – planowane jest od 1 czerwca.
W Filii nr 10 jest przeprowadzane skontrum zbiorów (inwentaryzacja); placówka wznowi działalność po jego zakończeniu. Filia Muzyczna jest w trakcie procedury zmiany lokalizacji -  wznowi działalność po przeniesieniu się do innego lokalu i po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych.
Wszystkie bieżące informacje związane z otwarciem placówek bibliotecznych będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.czest.pl), na bibliotecznym Facebooku i Instagramie.
* Miejska Galeria Sztuki
Wznowienie działalności MGS planowane jest po 25 maja (wyłącznie w zakresie działalności wystawienniczej i na określonych zasadach).
* Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
OPK planuje wznowienie działalności w zakresie wystawienniczej od 18 maja.
Galeria będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00.
Osoby odwiedzające galerię OPK zobowiązane będą m.in. do: zakrywania ust i nosa; posiadania przy sobie jednorazowych rękawiczek ochronnych; dezynfekcji rąk przed wejściem, zachowywania dwumetrowej odległości między osobami; stosowania się do ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach (4 osoby w sali nr 1 oraz 2 osoby w sali nr 2). 
Osoby odwiedzające galerię zobowiązane będą do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Ośrodka.
W najbliższym czasie (informacja ukaże się na stronie internetowej Ośrodka) będzie można oglądać wystawę poplenerową „Złoty Potok 2020” członkiń i członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. 
* Muzeum Częstochowskie
19 maja Muzeum otworzy część swoich obiektów: od tego dnia czynne będą wystawy w Ratuszu (al. Najświętszej Maryi Panny 45) oraz w Galerii Dobrej Sztuki (al. Najświętszej Maryi Panny 47). W obiektach tych będzie można zobaczyć następujące ekspozycje:
- Ratusz
wystawy i prezentacje stałe: „Dzieje miasta Częstochowy” - stała wystawa historyczne, „Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego”, „Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918”, „Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej”
- wystawa czasowa: „Ecce Homo” - prezentacja malarstwa i rzeźby ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego (do 14.06)
- Galeria Dobrej Sztuki
wystawy i prezentacje stałe: „Sztuka Polska XIX i XX w.”, „Grafiki mistrza drzeworytu Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Częstochowskiego”
wystawa czasowa: „Terra recognita 2020” - międzynarodowa ekspozycja prac graficznych współorganizowana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (do 31.05)
W kolejnym etapie planowane jest uruchomienie Rezerwatu Archeologicznego, Muzeum Żydów Częstochowian, następnie Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Zagrody Włościańskiej. W ostatnim etapie udostępnione będą Pawilon Wystawowy i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.
Wykaz wystaw i obiektów udostępnianych do zwiedzania będzie na bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumczestochowa.pl 
Obowiązywać będą szczególne zasady i regulacje, w tym nowe godziny otwarcia. Obiekty Muzeum Częstochowskiego będą czynne dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach: wtorek-piątek od godz. 12.00 do 17.00 (ostatnie wejście przed zamknięciem o godz.16.30), sobota i niedziela od godz. 12.00 do 17.30 (ostatnie wejście przed zamknięciem o godz. 17.00).
Wystawy będzie można zwiedzać jedynie indywidualnie, z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach - do maksymalnie 6 osób w Ratuszu, do maksymalnie 4 osób w Galerii Dobrej Sztuki. 
W przypadku uruchomienia kolejnych obiektów: maksymalnie do 4 osób w Rezerwacie Archeologicznym, Muzeum Żydów Częstochowian, Pawilonie Wystawowym i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza; maksymalnie do 2 osób w Domu Poezji i Zagrodzie Włościańskiej.
Zwiedzający będą zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony w postaci maseczki zasłaniającej nos i usta, a także do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego. Wskazane będzie używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.
Osoby przebywające w obiektach Muzeum (pracownicy i zwiedzający) będą zobowiązane do zachowania między sobą dystansu co najmniej 2 metrów.
Wyłączone (do odwołania) z użytkowania będą szatnie oraz multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).
Pracownicy Działu Obsługi Muzeum będą mieli prawo nie wpuścić do obiektu osób wykazujących objawy chorobowe. 
W trakcie pobytu na terenie Muzeum zwiedzający zobowiązani będą do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.

Page generated in 0.0155 seconds.