Z ostatniej chwili

Jak znaleźć pierwszą pracę

2019-03-20 13:45:06 informacje
img

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Ciekawi świata, ciekawi przyszłości” odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Podczas rozmowy z doradcami zawodowymi uczniowie szkół ponadpodstawowych uczyli się, jak poszukiwać pierwszej pracy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Celem spotkania było uwrażliwienie młodych ludzi na konieczność dobrego przygotowania do autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą. Młodzież poznała aktualne metody poszukiwania pracy na rynku. Doradcy zawodowi zwracali szczególną uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz dobrego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, kóre stanowią wizytówkę podczas poszukiwania pracy.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie: I LO im. J. Słowackiego, III LO im. dra W. Biegańskiego, VII LO im. M. Kopernika, VIII LO Samorządowego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespołu Szkół im. Gen. Wł. Andersa, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół im. B. Prusa, Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
Projekt „Ciekawi świata, ciekawi przyszłości” realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i naukowymi. Jego główny cel to zainteresowanie młodzieży sprawami związanymi z ich zawodową przyszłością, a także rozwijanie umiejętności społecznych przydatnych, bądź koniecznych na współczesnym rynku pracy czy w działalności gospodarczej, a także pomoc w określeniu swoich predyspozycji i – co za tym idzie – kierunku przyszłego kształcenia. Całość jest kontynuacją dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji wcześniejszego projektu „Młodzi-Kreatywni”, którego ostatnia, 5. edycja miała swój finał wiosną zeszłego roku.

Page generated in 0.0318 seconds.