Z ostatniej chwili

Janusz Korczak i prawa dziecka

2019-11-22 10:46:42 informacje
img

Janusz Korczak i prawa dziecka

Dzień Patrona w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka był okazją do otwarcia specjalnego miejsca, poświęconego temu znakomitemu lekarzowi, pedagogowi i działaczowi społecznemu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Miejsce to nazwano „Korczakówka - #januszkorczak”, a uroczystego otwarcia dokonali: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Komisji Edukacji Dariusz Kapinos, podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, prezes Fundacji „Dla Rozwoju” Marta Zmitrukiewicz, prezes stowarzyszenia „Daj Mi Czas” Roman Kowalczyk i dyrektor szkoły Jolanta Miękina.

 

W części artystycznej uczennice i uczniowie zaprezentowali wzruszającą inscenizację „Ostatni marsz z Korczakiem” oraz wiersze i piosenki o Januszu Korczaku. Przedstawiono także prezentację multimedialną „Prawa Dziecka”.

Uroczystość odbyła się 20 listopada, tego dnia na świecie jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, najważniejszego dokumentu dotyczącego praw dziecka. Konwencja została uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.

*

Janusz Korczak (1878-1942) - lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny, ceniony za swoje teoretyczne i praktyczne osiągnięcia w zakresie wychowania. Był autorem oryginalnego systemu pracy z dziećmi opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Był zwolennikiem emancypacji dziecka i poszanowania jego praw. Chciał organizować społeczność dzieci na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków. W placówkach korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje jak sejm (dziecięcy parlament), sąd i redagowana w nich prasa.
W czasie hitlerowskiej okupacji prowadził w warszawskim getcie Dom Sierot. Został wywieziony - wraz ze swoimi podopiecznymi – do obozu w Treblince, gdzie zginął.  

Page generated in 0.0154 seconds.