Z ostatniej chwili

Jedna linia

2018-10-30 12:31:43 informacje
img

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, że od poniedziałku 29 października ma jedną linię telefoniczną - pod numerem 34 341 17 61.
Przypomina też, że w Częstochowskim Centrum Świadczeń mieszczącym się w dwóch oddziałach: przy alei Niepodległości 20/22 oraz ulicy Nowowiejskiego 26 można zrealizować:
• świadczenie wychowawcze („500+”),
• świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
• świadczenie rodzicielskie,
• jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
• zasiłek dla opiekuna,
• specjalny zasiłek opiekuńczy,
• świadczenie pielęgnacyjne,
• zasiłek pielęgnacyjny,
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
• zasiłek rodzinny,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki poza miejsce zamieszkania,
• Kartę Dużej Rodziny,
• dodatek mieszkaniowy,
• dodatek energetyczny.
Do zadań CCŚ należy także prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Zespół ds. Windykacji i Obsługi Dłużników (al.  Niepodległości 20/22).

Page generated in 0.0317 seconds.