Z ostatniej chwili

Jubileusz Wydziału

2022-09-15 11:37:10 informacje
img

Jubileusz 25-lecia powstania obchodzi w tym roku Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. 
Historia kierunku inżynieria środowiska rozpoczęła się w 1975 r. Powstał wtedy Instytut Inżynierii Lądowej. W 1997 r. dzięki staraniom prof. dra hab. inż. Januarego Bienia Instytut został przekształcony w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Obecnie, już pod nazwą Wydział Infrastruktury i Środowiska, ma pełne prawa akademickie, w tym prawa doktoryzowania oraz nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
Wydział tworzą trzy katedry: Sieci i Instalacji Sanitarnych, Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Zaawansowanych Technologii Energetycznych. Mury Wydziału opuściło dotychczas ponad 5500 absolwentów. 
Jubileuszowi towarzyszy trzydniowa konferencja „Energia – Klimat – Środowisko – 25-lecie Wydziału Infrastruktury i Środowiska”. Otworzyli ją rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz dziekan WIiŚ prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba. W konferencji biorą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy.
W środę po południu odbyła się Jubileuszowa Gala 25-lecia Wydziału Infrastruktury i Środowiska, podczas której zostały wręczone jubileuszowe statuetki w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w rozwój Wydziału.

Page generated in 0.0162 seconds.