Z ostatniej chwili

Jubileusz ZSS im. Korczaka

2018-04-06 10:39:13 informacje
img

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka świętował 80-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Miejskiej Galerii Sztuki - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Podczas spotkana wręczono statuetki "Przyjaciel Szkoły", a uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Statuetkę Super Przyjaciela Szkoły otrzymał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Historia  szkoły rozpoczyna się właściwie w 1936 r., kiedy to dzięki przeprowadzonym przez Jana Zegadłę badaniom psychologicznym okazało się, że w Częstochowie mieszka 566 dzieci upośledzonych umysłowo.
1 września 1937 oddziały specjalne szkoły przy ul. Narutowicza zostały przekształcone w Szkołę Specjalną nr 23, gdzie Jan Zegadło został kierownikiem. Wybuch wojny sparaliżował pracę placówki, a jej inicjator zginął w Oświęcimiu.
W październiku 1945 rozpoczęło się zasadnicze reorganizowanie szkoły. Początkowo przyznano jej budynek przy ul. Waszyngtona 62, który nie był jednak wystarczający na jej potrzeby. W 1949 r. szkoła przeniosła się na ul. Staszica 10.
W 1950 rozpoczęto w niej kształcenie w zakresie krawiectwa, szewstwa i gospodarstwa domowego. W związku z dużym napływem dzieci pojawiła się konieczność utworzenia drugiej szkoły specjalnej (powstała w dzielnicy Ostatni Grosz).
W 1951r. w SP nr 23 powstała pierwsza Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku. 6 lat później  przy szkole powstała pierwsza klasa zawodowa, a w 1959 r. Szkoła Zawodowa Specjalna otrzymała własny budynek przy ul. Krótkiej.
W 1998 r. szkoła rozpoczęła edukację dzieci z autyzmem, powstał jedyny w regionie oddział dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Cztery lata później utworzono pierwszy w regionie, a czwarty w Polsce Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem. W 2005 r. zaczęło funkcjonować przy szkole gimnazjum dla młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Od tego momentu szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Specjalnych nr 23. W 2007 r. otrzymałą imię patrona – Janusza Korczaka. Z inicjatywy nauczycieli powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”.
Nowy rok szkolny 2011/2012 uczniowie i nauczyciele rozpoczęli już w nowym budynku przy ul. Legionów 58.
Od 2013 r. działa przy szkole Przedszkole Specjalne nr 24 dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.031 seconds.