Z ostatniej chwili

Kadry ZGM TBS z nowymi dyplomami

2019-07-10 10:52:32 informacje
img

26 osób zatrudnionych w miejskiej spółce mieszkaniowej ukończyło specjalistyczne studia podyplomowe, które pomogą nowocześniej administrować zasobem komunalnym. Studia odbywały się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Dzięki specjalnie zamówionym przez spółkę studiom podyplomowym „Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM” 26 pracownic i pracowników ZGM z wyższym wykształceniem technicznym zyskało dodatkowe kwalifikacje niezbędne w prawidłowym procesie zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Chodzi szczególnie o wiedzę w zakresie nowych przepisów dotyczących m.in. bezpieczeństwa, warunków użytkowania, parametrów efektywności energetycznej budynków i stosowania zasad zrównoważonego budownictwa, zarządzania i eksploatacji budynków, głębokiej termomodernizacji budynków (w tym budynków objętych ochroną konserwatorską), a także systemowego zarządzania energią w budynkach oraz wdrażania programów antysmogowych.  

Absolwentki i absolwenci studiów zostali przygotowani do współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie projektowania, realizacji i zarządzania budynkami wykorzystującymi technologię BIM (Building Information Modeling – Modelowanie informacji o budynku). Technologia ta umożliwia lepiej skoordynowane i efektywniejsze działania wszystkich uczestników procesu eksploatacji i zarządzania budynkami – od strony administracyjno-prawnej, od strony obsługi eksploatacyjnej, technicznej i finansowej, remontów i modernizacji, a także innych działań związanych z utrzymaniem obiektu, przeglądami i pracami konserwacyjnymi.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów odbyło się 9 lipca w sali reprezentacyjnej Kamienicy Kupieckiej. Wziął w nim udział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a także prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Arnold Pabian, dziekan Wydziału Budownictwa prof. dr hab. Maciej Major oraz prodziekani tego wydziału.  

Fot. BIuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0314 seconds.