Z ostatniej chwili

Kolejne nieruchomości na sprzedaż

2020-11-30 15:14:47 informacje
img

Miasto wystawiło na sprzedaż kolejne 4 działki w dzielnicach: Stare Miasto, Częstochówka-Parkitka i Stradom. Najmniejsza ma powierzchnię zaledwie 47 m², największa - niemal 4 tys. m².

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ:

- działka o powierzchni 3880 m², położona w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 3.410.000 zł;

- działka o powierzchni 2941 m², położona w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej. Działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1.699.860 zł brutto; 

-działka o powierzchni 2248 m², położona w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60. 

Działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usług i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 746.560,80 zł brutto;

- działka o powierzchni 47 m², położona w  dzielnicy Wyczerpy-Aniołów przy ul. ks. Piotra Skargi. Działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – obszary zabudowy usługowej z produkcją.

Cena wywoławcza wynosi 8.300 zł.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniach 21 i 29 grudnia 2020 r. od godz. 10:00.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniach 16 i 21 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

1) ul. Kanał Kohna i ul. Poleska 

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166721/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166799/ogloszenie-dot-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

3) ul. ks. Piotra Skargi

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1167201/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Page generated in 0.0146 seconds.