Z ostatniej chwili

Kolejne roczniki kobiet korzystają ze świadczenia Mama 4 plus

2023-10-23 12:07:14 informacje
img

Kolejne roczniki kobiet korzystają ze świadczenia Mama 4 plus

 

Tylko w tym roku do oddziałów ZUS w województwie śląskim wpłynęło 588 wniosków o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, tzw. Mama 4 plus. W całym kraju liczba wniosków, które wpłynęły od stycznia do września, przekroczyła pięć tysięcy. Ze świadczenia korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie.

Świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane kobietom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub jedynie wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały swojej minimalnej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane Mama 4 plus, ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające może być przyznane także ojcom po 65. roku życia w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to sytuacji śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci.

*Gdzie najwięcej wniosków o świadczenie dla mam?

– Tylko w tym roku oddziały ZUS w województwie śląskim od stycznia do września wypłaciły ponad pół tysiąca nowych świadczeń. Wnioski wciąż spływają, bo kolejne roczniki kobiet, które ze względu na wiek nie mogły wcześniej otrzymać wsparcia, po ukończeniu 60 lat mogą wnioskować o świadczenie Mama 4 plus. Najwięcej takich wniosków w naszym regionie wpłynęło do Oddziału ZUS w Rybniku – 187 – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. Następnie do Oddziału ZUS w Zabrzu – 130. W Oddziale ZUS w Chorzowie zarejestrowano 91 wniosków RSU, a w bielskim ZUS – 66, w sosnowieckim – 54, a w częstochowskim wraz z tymi wnioskami spływającymi z zagranicy – 60.

* Ile wynosi Mama 4 plus?

Wysokość świadczenia RSU wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1544,88 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1544,88 zł. Na przykład jeśli osoba obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, zostanie ono uzupełnione o 444,88 zł, tj. do 1544,88 zł.

* Świadczenie tylko na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć zwłaszcza oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

* Ważne!

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

Page generated in 0.0165 seconds.