Z ostatniej chwili

Komunikat Straży Miejskiej

2020-03-12 14:57:01 informacje
img

Z  uwagi na decyzję wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Straż Miejska w Częstochowie informuje, że wszystkie osoby, które mają wystawione imienne wezwania do Straży Miejskiej w Częstochowie przypadające w dniach 12-25.03.2020 mogą po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu uzgodnić z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem nowy termin wezwania lub formę złożenia wyjaśnień. Telefon kontaktowy do Straży Miejskiej w Częstochowie to 34 3683192 w godz. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Straż Miejska w Częstochowie apeluje również do wszystkich zainteresowanych osób, aby do dnia 25 marca 2020 roku w miarę możliwości nie zgłaszały osobiście spraw w Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej oraz w Sekcjach Terenowych na terenie miasta. Wszelkie interwencje prosimy zgłaszać telefonicznie (numer alarmowy do dyżurnego 986, numer stacjonarny do dyżurnego 34 3683190 lub pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną.

Page generated in 0.0162 seconds.